Groen komt met 10-puntenplan bij gebrek aan beleid van de deputatie!

30 Juli 2023

Groen komt met 10-puntenplan bij gebrek aan beleid van de deputatie!

Groen Vlaams-Brabant klaagt het gebrek aan inspiratie voor vernieuwend beleid van de deputatie aan, dat blijkt uit de nieuwe versie van het meerjarenplan. Om hieraan tegemoet te komen, schuiven we in maart 2022 met Groen Vlaams-Brabant 10 concrete actiepunten naar voren.  

Groen Vlaams-Brabant klaagt het gebrek aan inspiratie voor vernieuwend beleid van de deputatie aan, dat blijkt uit de nieuwe versie van het meerjarenplan.

Om hieraan tegemoet te komen, schuiven we met Groen Vlaams-Brabant in maart 2022 zelf een 10-puntenplan naar voren:

  • Op vlak van ontwikkelingssamenwerking pleiten we voor meer financiële middelen voor steun aan landen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van de klimaatverandering.
  • Op vlak van biodiversiteit wil Groen aanvullend op grotere initiatieven investeren in ‘tijdelijke natuur’. Het provinciebestuur zou bijvoorbeeld ondernemers kunnen stimuleren om braakliggende bedrijventerreinen in te zaaien en om te toveren tot tijdelijke vruchtbare verblijfplaatsen voor de kleinsten onder de dieren
  • Groen wil dat de raadscommissies en provincieraden voortaan in de vooravond en ’s avonds doorgaan. Op deze manier kan het mandaat van provincieraadslid beter gecombineerd worden met andere professionele verantwoordelijkheden.
  • Groen wil op provinciaal niveau de discussie over bestuurlijke verrommeling en de toekomst van de provincies voeren. Hierbij streven we naar democratische instellingen, ten goede van de Vlaams-Brabander.
  • Groen wil het klimaatplan 2040 over de partijgrenzen heen bijstellen naar de huidige noden en kennis om de beoogde doelstellingen effectief te kunnen realiseren. Hierbij pleit Groen onder meer voor, ten behoeve van de Vlaams-Brabantse KMO’s, het win-win-model van de provinciale groepsaankopen verder te verdiepen en te verbreden.
  • Groen pleit voor een klimaatfonds. Hiermee willen we een platform voor burgers creëren om geld te mobiliseren voor de investeringen die nodig zijn om massaal over te kunnen gaan tot het energieneutraal maken van woningen.
  • Voor Groen is circulariteit het nieuwe uitgangspunt. Projecten, economische en andere, die door de provincie financieel worden gesteund, dienen altijd getoetst te worden aan de mate waarin deze projecten duurzaam, lees circulair, omspringen met grondstoffen.
  • Groen wil meer investeringen voor stappers en trappers: waarom belonen we de Vlaams-Brabanders die hun auto aan de kant zetten ten voordele van openbaar vervoer bijvoorbeeld niet met een vrijstelling van betaling van de opcentiemen?
  • Groen pleit voor de ontwikkeling van een centrale plaats waar pakjes van online-aankopen bijvoorbeeld tweewekelijks gebundeld worden om ze vandaaruit met elektrische fietsen tot bij de bestellers te brengen
  • Groen pleit voor een provinciale visie over een duurzame luchthaven, een CO2-contingent en een publieke stellingname tegen vluchten onder de 1000 kilometer.

Groen Vlaams-Brabant hoopt in de deputatie een partner te vinden voor een constructief gesprek over deze voorstellen. Zo willen we bijdragen aan een leefbare provincie: vandaag, maar zeker ook in de toekomst.