11 Vlaams-Brabantse klimaatpioniers ontvangen diploma

11 Juni 2018

11 Vlaams-Brabantse klimaatpioniers ontvangen diploma

Op 9 juni ontvingen 11 Vlaams-Brabantse burgerinitiatieven hun diploma als klimaatpionier. Dit is de tweede lichting deelnemers aan De Burgerschool, geleid door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu met steun van de provincie Vlaams-Brabant. De Burgerschool wil met dit traject ondernemende burgers met een klimaatproject naar een hoger niveau tillen. Om de Burgerschool af te sluiten, gingen de Vlaams-Brabantse initiatieven op 9 juni naar Gent om inspirerende burgerinitiatieven te bezoeken.  Burgers aan zet Burgers wachten niet meer op de overheid om iets te doen aan de klimaatverandering. 'Ze starten zelf onder meer energiecoöperaties, Repair Cafés, duurzaamheidscoaching of initiatieven rond lokale voeding. De Burgerschool is een plaats waar deze burgerinitiatieven elkaar ontmoeten om ideeën en projecten rond klimaat te laten groeien en verder te ontwikkelen', zegt Eva van Velzen van Netwerk Bewust Verbruiken.  35 burgers met een klimaatidee Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant, kon de Burgerschool gedurende 2 jaar zo’n 35-tal burgers met een klimaatproject begeleiden. 'Bij de opstart van een project komt heel wat kijken: financiën, communicatie, verzekeringen, enzovoort. In 2018 hielpen we tijdens de tweede editie in Vlaams-Brabant 11 ondernemende burgers met deze zoektocht, waaronder initiatieven tegen plasticvervuiling of uitleendiensten voor spullen. Gedurende 4 sessies kregen ze advies en tips van professionele coaches', zegt Monica Quintens van Bond Beter Leefmilieu. Deelneemster Veerle Colle wou mensen inspireren om minder plastic te verbruiken. Dankzij de Burgerschool kreeg haar idee vorm: 'Ik heb meegewerkt met de Burgerschool om een Zero Waste initiatief op te starten. Ze hebben mij vooral geholpen om de focus te houden bij de kernboodschap van mijn project. Bovendien kreeg mijn werk door de campagne "Mei Plasticvrij"plots meer aandacht', zegt Veerle.  Actieve kruisbestuiving 'De Burgerschool ondersteunt op inspirerende wijze vele kleinere lokale initiatieven en zorgt voor een actieve kruisbestuiving van goede ideeën en expertise,' zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid van Vlaams-Brabant (Groen). 'Die ondersteuning is belangrijk, want in Vlaams-Brabant leven steeds meer initiatieven voor een beter klimaatdie wel wat hulp en coaching kunnen gebruiken. Elk jaar trekken we 500.000 euro uit om dat soort projecten te steunen. Als provincie hebben we zo’n initiatieven hard nodig. Ze helpen ons om als provincie tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we tegen 2040 85 tot 90% minder CO2 zullen uitstoten. We ondersteunen de Burgerschool dan ook graag met een subsidie van 48.191 euro.'  De Burgerschool liet zich inspireren in Gent Op zaterdag 9 juni maakten de deelnemers van de Burgerschool in Vlaams-Brabant kennis met de deelnemers uit Oost-Vlaanderen, waar het project een vervolg kreeg. Ze lieten zich inspireren door Gentse burgerinitiatieven, zoals het cohousingproject De Schilders, de ontmoetingsplaats Buren van de Abdij en de uitleendienst voor gereedschap De Pastory. Low impact man Steven Vromman gaf meer uitleg bij de CO2-besparing van de burgerinitiatieven.