Anne Dedry

27 Augustus 2018

Anne Dedry

plaats 10 arrondissement Halle-Vilvoorde

Ik heb drie kinderen en twee kleinkinderen. Ik ben in Vlaams-Brabant vooral bekend als oprichtster van De Bakermat, het Expertisecentrum Kraamzorg.

In de Kamer spits ik mij toe op gezondheidszorg. Betere ondersteuning van mantelzorgers, toegankelijke huisartsenwachtposten, kwaliteitsvolle thuiszorg bij de geboorte en bij het einde van het leven, meer verpleegkundigen in onze ziekenhuizen, kinderopvang en woonzorgcentra zonder wachtlijsten. Dat zijn mijn ambities voor Vlaams-Brabant.

Milieu en gezondheid zijn één: veilige en gezonde voeding, minder fijn stof, pesticiden, neonics, en hormoonverstoorders. Ook dat zijn mijn ambities voor Vlaams-Brabant.

Op uw gezondheid! Daar ga ik voor!