Bernadette Stassens: Asbestrampenplan is onbestaande

01 Maart 2010

Naar aanleiding van een brand met asbestmateriaal te Meer, deelgemeente van Tienen, kwam de opruiming van asbestmateriaal ter sprake bij rampen zoals brand. Bernadette Stassens peilde naar het bestaan van een asbestrampenplan. De Gouverneur gaf op 10 november als antwoord op de mondelinge vraag van Bernadette de leemte en dus de afwezigheid van een rampscenario toe. "Voorlopig is het zo," aldus de Gouverneur, "dat steden de verantwoordelijkheid hebben over de veiligheid in deze materie. De Provincie heeft hier geen verantwoordelijkheid". "Best wordt echter de federale overheid, o. a. het kenniscentrum, ingeschakeld om deze leemte op te vullen," aldus de Gouverneur. Groen! vraagt dat hier dringend verder werk wordt van gemaakt en dat alle beleidsniveaus hun verantwoordelijkheid nemen.