Bernadette Stassens zet Anemoon-project Tienen op agenda van de provincieraad

19 Februari 2012

Op 12 september 2006 werd de publiek-private samenwerking tussen onze provincie en de stad Tienen en anderzijds nv Anemoonpark (voorheen nv Armada), projectontwikkelaar, ondertekend. Het gaat over een domein van 9 hectare groot. In de zomer van 2008 werd er een RUP opgesteld en goedgekeurd door de stad en de provincie m.b.t. de herbestemming van het projectgebied.

Vanaf 2010 zou er worden gebouwd aan 180 tot 250 woonentiteiten van diverse aard: comfortabele appartementen, vrijstaande woningen, rijwoningen en woningen voor ouderen. Vanaf 2011 zouden ook de eerste bewoners verwelkomd worden en heel het project zou gefaseerd verlopen.

Sedert lange tijd vernemen we echter niets meer betreffende het verloop van dit project en de reden van vertraging is evenmin gekend.

Daarom dat Bernadette Stassens,provincieraadslid voor GROEN, op 14 februari de nodige mondelinge vragen stelde aan de deputatie om meer duidelijkheid te krijgen aangaande dit bouwproject.

Als antwoord liet gedeputeerde Dekeyser van ruimtelijke ordening weten dat de projectontwikkelaar momenteel het inrichtingsplan en landschapsplan uitwerkt en dat de nodige vergunningen zullen ingediend worden in de loop van 2012. Een concrete uitvoeringsdatum is nog niet gekend.
Het stedenbouwkundig plan is aan de oorspronkelijke akte gevoegd, waardoor het concept blijft doorwerken in de uiteindelijke plannen.

De notariële akte voorziet dat het Anemonenproject dient te worden gerealiseerd binnen de
vijf jaar na de definitieve en onherroepelijke goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan en nadat de nv "Anemoonpark "over de volledige ingenotstelling van het goed beschikt. Op 21 augustus 2008 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'woonproject Anemonenlaan' goedgekeurd en nu dient de projectontwikkelaar
nv Anemoonpark het project te realiseren tegen uiterlijk 31 augustus 2015.
Volgens gedeputeerde Dekeyser wordt er niets gewijzigd aan het oorspronkelijk concept van inrichting en wordt het vroegere internaat niet afgebroken.(waarover geruchten waren!)

Samenvatting van notulen provincieraad 14 februari 2012 (zie bijlage) door BERNADETTE STASSENS, provincieraadslid.