Brussels parlement verwelkomt Brabantnet met resolutie

26 Juni 2013

Vandaag werd in het Brussels parlement een resolutie, met betrekking tot het Brabantnet van De Lijn, door meerderheid en oppositie goedgekeurd. De resolutie kwam tot stand op initiatief van de Brusselse ecologisten en ijvert vooral voor een doorgedreven samenwerking tussen de twee gewesten en de verschillende vervoersoperatoren opdat de nieuwe lijnen zich perfect kunnen verknopen met het MIVB-netwerk en ook de Brusselaars maximaal kunnen profiteren van dit extra aanbod.  Zoals bekend wil De Lijn de Vlaamse rand beter met het Brusselse centrum verbinden door middel van drie radiale en één concentrische tramlijn. Het Brussels parlement staat positief tegenover dit initiatief maar stelt tegelijk duidelijke eisen. Een tijdelijke 'sub'-commissie infrastructuur boog zich over het project en hun werk resulteerde in een resolutie die, door meerderheid en oppositie, unaniem werd goedgekeurd. Annemie Maes: "

Dit project van De Lijn heeft als doel het openbaar Vervoer in de rand van en naar Brussel verbeteren en de autodruk op de Ring en rond het Gewest te verminderen. Net zoals ook het Brusselse IRIS II-plan de autodruk met 20% wil terugdringen. We kunnen dus alleen maar voor zijn.

Maar tegelijk benadrukt het Brusselse parlementslid dat er ook flankerende maatregelen nodig zijn om automobilisten te overtuigen de tram te nemen. Ook een goede aansluiting met het bestaande MIVB-netwerk, bij voorkeur metrostations, en overstapparkings buiten de Ring zijn essentieel om de tramlijnen tot een succes te maken.  

"In heel het project moet de reiziger centraal staan. Daarom vragen we in deze resolutie ook expliciet inspanningen rond tariefintegratie, het op elkaar afstemmen van frequenties, aanbod, gedeelde halte-infrastructuur, ?" nog aldus Maes. 

Meer info:

Annemie Maes

0474 62 82 66