Brusselse ring: Een cynische beslissing die files zal doen toenemen

29 Oktober 2013

Een keuze voor meer wagens, meer files en meer ziekmakend fijn stof voor de bewoners van Brussel én de Vlaamse Rand, dat is in een zin samengevat de beslissing die de Vlaamse regering heeft genomen toen ze besliste de Brusselse ring te verbreden. Ja, de ring rond Brussel vormt een probleem. Er vallen teveel doden, het verkeer staat er te vaak stil, ... Er moet dus iets gebeuren. En liefst meteen. Vandaar dat wij voorstellen om de verfpotten boven te halen en binnen de bestaande ruimte het doorgaand verkeer van het lokale verkeer te scheiden. Dat zorgt voor minder 'weefbewegingen' en dus voor minder ongevallen. Combineer dat met een maximumsnelheid van 90 km/u zoals op heel wat andere Europese Ringwegen en je maakt de Ring niet alleen nog veiliger maar je gebruikt de beschikbare capaciteit veel efficiënter. Kosten: een fractie van de honderden miljoenen die de Vlaamse Regering er nu voor over heeft. Die Regering heeft echter niet alleen een baksteen in de maag maar vooral een betonmolen in het hoofd die hen verhinderd van klaar te zien. Liever veel betalen, maanden van werken-overlast veroorzaken zonder structureel resultaat, dan de snelle oplossing te kiezen. Want de Ring moet en zal breder als bewijs van de daadkracht van Crevits en Co.In opdracht van Groen nam het studiebureau Transport & Mobility Leuven de verbreding van de ring onder de loep. De resultaten waren onthutsend. De files op de toekomende autosnelwegen (A12, E19, E40) zouden toenemen, ook in Brussel verwacht men extra verkeersproblemen en de extra kosten voor de maatschappij op het vlak van luchtvervuiling lopen op tot 78 miljoen euro.

Bovendien blijkt ook uit studiewerk van de Vlaamse regering zelf dat een verbreding van de ring geen oplossing is. Een citaat uit het Milieu Effecten Rapport (MER) dat Vlaanderen maakte voor Uplace: "men zou kunnen verwachten dat een verbrede ring toelaat om het bijkomende verkeer te verwerken. Dit is echter niet zo: de toename van het aantal autoverplaatsingen op de ring is zo groot, dat de congestie in de toekomst met verbrede ring nog groter zal zijn dan vandaag". Het strategisch MER dat Vlaanderen opmaakte voor de Ring, is dan weer vooral positief voor het openbaar vervoer, fietsinfrastructuur en een slimme kilometerheffing. "Deze maatregelen blijken uiterst effectief voor het terugdringen van het verkeer zowel op de ring als op het onderliggende wegennet. Door de vermindering van de intensiteiten op de ring daalt de ongevallenkans." Zo staat het er letterlijk.

De logische en enige conclusie mogelijk? Vergeet de verbreding en leg de snelle tramlijnen tussen Vlaanderen en Brussel, het Gewestelijk ExpressNet en de fietssnelwegen versneld aan. En combineer dit met het invoeren van een slimme kilometerheffing, waarbij je betaalt volgens tijdstip en type wagen, ipv de vaste verkeersbelastingen. Het zijn maatregelen die goed zijn voor doorstroming én luchtkwaliteit. Zelfs de OESO dringt aan dat ons land er zo werk van maakt.

Maar nee, liever schuift de Vlaamse Regering haar eigen studiewerk aan de kant en kiest ze voor de sixties-oplossing. Sinds de jaren '60 heeft men telkens geprobeerd het file-probleem op te lossen door extra wegcapaciteit te voorzien. En telkens opnieuw zagen we dat de verkeersproblemen snel alleen maar erger werden. Binnen de kortste keren staan we dus met z'n allen weer stil op de Brusselse Ring, je moet zelfs geen verkeerspecialist zijn om dat in te zien.

Helaas, de reden en de timing van de keuze voor een verbreding hebben dan ook niets met mobiliteit te maken. De Vlaamse regering ligt al maanden op apegapen. Na het geklungel in het Oosterweeldossier, de gênante begrafenis van de onderwijshervormingen, enz... had de regering Peeters II nood aan een dossier waarop ze zich kon profileren. Dat ze daarmee bewijst inderdaad uit beton te zijn opgetrokken en doelbewust een beslissing neemt die de verkeersproblemen zal verslechten en die de gezondheid van duizenden Vlamingen en Brusselaars schade berokkent, maakt dit dossier bijzonder cynisch.

Bruno De Lille (staatssecretaris Brussel), Hermes Sanctorum (Vlaams parlementslid) en Luc Robijns (Gedeputeerde Vlaams-Brabant).

Opiniestuk verschenen in De Morgen 29/10/13