Chris Stryckmans

Chris Stryckmans

plaats 11 arrondissement Leuven

Het haalt niets uit om te klagen over alles wat mis gaat. Beter is het zelf in actie te komen om de eigen leefomgeving proberen een beetje groener, rechtvaardiger en gelukkiger te maken. Vandaar mijn engagement voor Groen. Niet bezit of consumptie zijn belangrijk maar wel dat mensen gelukkig zijn, in hun contacten met anderen en in een leefomgeving op mensenmaat. Op het niveau van de provincie is een betere, minder vervuilende mobiliteit, veiliger hernieuwbare energiebronnen en het promoten van een lokale, kleinschalige economie hiertoe essentieel. Bijgevolg ben ik er van overtuigd dat voor Groen stemmen de beste manier is om onze kinderen en kleinkinderen een mooiere toekomst te geven.