Coronacrisis wiegt de deputatie in slaap

10 November 2020

Aanstaande dinsdag 10 november 2020 staat de wijziging van het meerjarenplan op de agenda van de provincieraad. Daarin worden onder andere de budgettaire wijzigingen door het Coronavirus zichtbaar. Groen ziet vooral een verderzetting van het versnipperde, weinig ambitieuze beleid.   De impact van de coronacrisis laat zich voelen in het voorziene bedrag voor investeringen in 2020. Dat daalt met meer dan 22 miljoen euro! Grote verliezers zijn hier het woon- en fietsbeleid, waar het budget voor 2020 slinkt met meer dan 2 miljoen euro.   Luka Augustijns: “Juist in de periode dat iedereen de fiets lijkt te (her)ontdekken en de samenleving de noodzaak voor meer en betere fietsinfrastructuur vooropstelt, beslist de deputatie over de periode van deze legislatuur 1 200 000 euro te besparen op fietsbeleid. Dit is voor Groen onaanvaardbaar.”   Groen is ook bezorgd over de verdere versnippering van de middelen. Zo werd een belangrijk nieuw actieplan rond de ‘Blue Deal’ in het leven geroepen, maar uit het meerjarenplan blijkt dat er slechts een symbolisch bedrag van 10000 euro voor ingeschreven wordt.   Luka Augustijns: “Wij noemen dit soort van ‘kleine bedragen’ versnipperen van de middelen. Ze zijn niet effectief. Integendeel. Bovendien, met dit soort van rondstrooien van kleine bedragen over alle bevoegdheden heen, zonder daarachter een uitgewerkt plan met visie te hebben staan, doet deze deputatie onder leiding van N-VA wél  de schulden met 20 procent toenemen van 49 miljoen euro naar 61 miljoen euro! Maar schulden hebben een grote impact op het toekomstig beleid. Maak dan ook dat het beleid achter de schuldopbouw écht relevant is. Laat de schuld stijgen, maar maak dan wél het verschil.”   Tenslotte stelt Groen zich vragen over de plotse stijging van de kosten van het politiek personeel. Deze kosten stijgen met zo maar liefst net geen half miljoen euro tegenover het oorspronkelijk voorziene budget.   Luka Augustijns: “Een deel van deze stijging is te verklaren door de uittredingsvergoeding van een gedeputeerde die met pensioen gaat, maar dat verklaart niet alles. Tot nu die heeft de deputatie nog niet kunnen of willen uitleggen waar de rest van de stijging nog vandaan komt? Wij blijven dus op onze honger en vragen de deputatie dringend om een antwoord.”   Groen is teleurgesteld over het beleid van de deputatie onder leiding van N-VA. Als er geld wordt uitgegeven, kan het toch niet alleen voor eigen gewin zijn? Het lijkt er in het algemeen op dat de Coronacrisis de deputatie in slaap heeft gewiegd eerder dan dat ze wakker is geschud. Wij roepen de deputatie op om de opportuniteiten in deze crisis niet te verkwanselen. ‘Never waste a good crisis’: laat de centen inderdaad rollen, maar investeer ze in zinvolle duurzame projecten ten voordele van de Vlaams-Brabantse bevolking.