De Puzzel uit Haacht opent groene speelplaats

27 Juni 2018

De Puzzel uit Haacht opent groene speelplaats

VBS Don Bosco De Puzzel uit Haacht legde een groene speelplaats aan, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. Op 26 juni  werd de nieuwe speelplaats officieel geopend in het bijzijn van de leerlingen en hun ouders Meer groen in scholen ‘Kinderen en jongeren voelen zich gezonder in de natuur. Maar dat is niet simpel in het dichtbevolkte Vlaams-Brabant. Daarom willen we de scholen groener maken’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). ‘Scholen kunnen bij de provincie terecht voor een subsidie om van hun grijze, betonnen speelplaats een groene oase te maken. Met deze subsidies willen we het belang van groen op en rond scholen benadrukken en de scholen stimuleren om de schoolomgeving groen(er) in te richten. Het is niet alleen belangrijk dat de scholen met het project de biodiversiteit, meer bepaald de plaatselijke fauna en flora, verhogen, maar ook dat ze het belang ervan uitleggen aan hun leerlingen. We zijn blij met dit initiatief van De Puzzel en ondersteunen hen dan ook met een subsidie van 5.857,40 euro’. De subsidie geldt voor zowel kleuter-, lager, secundair als hoger onderwijs. De toegekende subsidie bedraagt maximaal 80% van de projectbegroting en maximaal 10.000 euro per project, per vestigingsplaats en per begrotingsjaar. Enkel projecten waarin een subsidie van de provincie van minimaal 500 euro wordt gevraagd, komen in aanmerking. Sinds 2008 kregen 188 scholen, waarvan 156 basisscholen, 33 secundaire scholen en 1 hoge school een subsidie.  Nieuwe natuurlijkere en avontuurlijkere speelplaats VBS Don Bosco De Puzzel uit Haacht vernieuwde haar speelplaats na een nieuwbouwproject en kwam bij de provincie Vlaams-Brabant aankloppen voor steun. ‘Op vraag en met inspraak van ouders en leerlingen werd er gekozen voor een meer groene en meer diverse speelomgeving’, zegt Greet Verhoeven, directeur van De Puzzel. ‘Zo kwamen er een sportzone, een verstoppertjeszone, een zone met speelheuvels, een zone chill en relax (met bloemenweide, pluktuin, wilgenvlechtwerk, takkenrils, insectenhotel), een zone muziek, een zone avontuur (met een boomstammenpad en speelhout), 3 wilgenhutten en 52 m wilgentunnels, 2 nieuwe winterlindes en een moestuin’.‘Ook werd er rekening gehouden met een aantal koesterburen van Haacht, zoals de eikelmuis, de huiszwaluw en de sleedoornpage, en werd er gekozen voor inheemse soorten.