Debat rond regiovorming hoort ook thuis in de provincieraad

22 November 2020

Debat rond regiovorming hoort ook thuis in de provincieraad

Tie Roefs: "Groen Vlaams-Brabant is vragende partij om het debat over de regiovorming ook in de provincieraad te voeren, in een verenigde raadscommissie bijvoorbeeld. We willen dit zo snel mogelijk doen. Groen heeft in de vorige legislatuur in het Vlaams parlement (Ingrid Pira) een voorstel van decreet ingediend om provincies om te bouwen tot stads- en streekgewesten (regio's). Minister Bart Somers heeft kort geleden aangekondigd werk te zullen maken van zo'n regiovorming. Het enige verschil met het voorstel van Groen is dat wij aan de regio’s een democratisch bestuur koppelen waarin meerderheid en oppositie vertegenwoordigd zijn en waar op termijn intercommunales en andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen in inkantelen. Zo willen wij de "verrommeling" op lokaal niveau verhelpen. Wij willen graag democratisch gelegitimeerde regiobesturen. Op de provincieraad van 17 november 2020 bevestigde gouverneur Jan Spooren dat hij de feedback van de gemeenten van Vlaams-Brabant over de nota Somers voor het einde van het jaar 2020 aan de minister moet bezorgen. Omdat de regiovorming voor ons niet los kan gezien worden van de rol van het provinciale beleidsniveau vragen wij om ook de opinie van de provincieraad van Vlaams-Brabant naar boven te halen en om een discussie over de regiovorming in de maand december 2020 in de provincieraad te voeren." #20groenedoelen (Provincieraad, 17 november 2020)