Dringend nood aan een objectivering van de naturalisatieprocedure

27 Januari 2011

Dringend nood aan een objectivering van de naturalisatieprocedure

"Naturalisatieaanvragen kunnen best beoordeeld worden door een onafhankelijk college," stelt Groen! parlementslid Eva Brems: "Het is toch niet meer van deze tijd dat parlementsleden individuele dossiers beoordelen? Dat is hun expertise, noch hun werk. We moeten dringend naar een professionalisering van de naturalisatieprocedure met objectieve beslissingen." Groen! zal daarom een voorstel uitwerken waarbij een onafhankelijk college een advies uitwerkt op basis van de criteria die het parlement vastlegt. Groen! Kamerlid Eva Brems: "Een grondig debat over de criteria was nodig, maar de beslissing die gisteren genomen werd, is geen stap vooruit. Door een beslissing te forceren en de commissie helemaal te verdelen, zal de interpretatie van de naturalisatiecriteria in de toekomst verder uiteen blijven lopen. De kern van het verhaal is dat beslissingen over individuele dossiers genomen moeten worden door onafhankelijke experts die in alle objectiviteit de aanvragen aftoetsen aan de criteria die het parlement opstelt." Artikel 9 van de Grondwet bepaalt dat naturalisaties verleend worden door het parlement, en is niet voor herziening vatbaar. Groen! zal daarom een voorstel uitwerken waarbij een onafhankelijk college een advies uitwerkt op basis van de criteria die het parlement vastlegt. Het parlement behoudt het uiteindelijke beslissingsrecht, maar kan de voorgestelde beslissing enkel goed- of afkeuren, eventueel na de dossiers in te kijken.

"In ons voorstel moeten parlementsleden niet langer ieder dossier screenen en beoordelen. Dat werk gebeurt door onafhankelijke experts. Hierdoor zou ook de gemiddelde doorlooptijd van een dossier gevoelig korter kunnen worden," besluit Brems.