626.442 euro voor duurzame milieu- en klimaatprojecten

04 Mei 2015

626.442 euro voor duurzame milieu- en klimaatprojecten

Gedeputeerde Tie Roefs maakt 626.442 euro vrij voor subsidies voor duurzame milieu- en klimaatprojecten. Deze projecten moeten bijdragen aan de ambitie van de provincie om klimaatneutraal te worden. Logo Oost-Brabant, Wigwam, Incovo, Educatief centrum de Paddenbroek, Soufflé, gemeente Herne, Natuurpunt Educatie, Bond Beter Leefmilieu, Leuven Klimaatneutraal 2030, Netwerk Bewust Verbruiken, VZW Wereldfeest Leuven en Agrobeheercentrum Eco² krijgen deze subsidies voor hun klimaatprojecten. '', zegt

We hebben de ambitie om van de provincie Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te makenTie Roefs (Groen), gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. 'Maar dat kunnen we niet alleen realiseren. Daarom steunen we in onze klimaatstrategie projecten van gemeenten, verenigingen, het sociale middenveld, bedrijven en kennisinstellingen'.

'Het is duidelijk dat de klimaatproblematiek leeft. Na onze oproep werden 40 projecten ingediend, in 2014 in totaal bijna 100 projecten. Deze dynamiek stemt ons heel positief voor de toekomst van ons traject naar een klimaatneutraal Vlaams-Brabant', aldus gedeputeerde Tie Roefs (Groen).

De projecten werden objectief gescreend en uiteindelijk weerhield de jury 6 tweejarige en 6 driejarige projecten. Ze zijn geselecteerd op basis van een aantal criteria zoals de CO2-besparing, multipliceerbaarheid, de creatieve insteek, het innovatieve karakter en ook het feit dat er sprake is van samenwerking tussen diverse organisaties.
Een projectaanvrager kan tot 75.000 euro ontvangen voor een project dat 2 tot 3 jaar loopt. Afhankelijk van de grootte van het project, kan de subsidie tussen 75 en 85% van de kosten bedragen.

De volgende projecten kunnen rekenen op een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant:

Logo Oost-Brabant vzw uit Herent krijgt 61.257 euro 'Rondreizende demowoning energievriendelijk en gezond (t)huis'. Deze demonstratiewoning focust op energievriendelijk én gezond bouwen, waarbij de nadruk ligt op het eigen woongedrag.

vzw Wigwam uit Kessel-Lo krijgt 35.000 euro voor 'Duurzaam duurt het langst!'. Dit project wil kwetsbare doelgroepen sensibiliseren en aanzetten tot duurzaam leven, wonen, eten, energiebesparing en zuinig omspringen met energiebronnen.

Incovo uit Vilvoorde krijgt 60.000 euro voor hun project dat kansen gaat creëren voor afvalvermindering en lagere afvalkosten bij sociaal zwakkere groepen.

Educatief centrum de Paddenbroek vzw uit Gooik krijgt 75.000 voor 'Energieke scholen'. Vijf scholen krijgen een technische, financiële en educatieve ondersteuning voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Soufflé vzw uit Rotselaar krijgt 51.160 euro voor 'duurzame catering in grootkeukens' waarbij men grootkeukens op het spoor van duurzame voeding wil zetten door een intensieve begeleiding van uitbaters en koks met daaraan gekoppeld een goede communicatie naar de gebruikers. 

De gemeente Herne krijgt 14.000 euro voor 'Warme gemeente, Cool kwadrant. Herne werkt aan het klimaat'. Herne werkt aan de uitbouw van een ambitieus participatief traject en het scheppen van een positieve atmosfeer rond de voordelen van klimaatvriendelijk leven.

Natuurpunt Educatie krijgt 15.000 euro 'Project Klimaat & Gidsen' voor de opleiding van klimaatgidsen via 6 klimaatgidscursussen.

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw krijgt 53.625 euro voor 'Vlaams-Brabantse klimaatgemeente 2016'. Met dit project willen BBL en Ecolife het proces van het Burgemeestersconvenant in de verschillende gemeenten versterken en meer draagvlak en impact genereren voor het lokaal klimaatbeleid via een wedstrijdformule.

Leuven Klimaatneutraal 2030 vzw krijgt 75.000 voor 'Autoluw Stadscentrum Leuven'. Leuven Klimaatneutraal wil op korte termijn via experimenten de haalbaarheid en de meerwaarde van een autoluw centrum aantonen en hiervoor het nodige draagvlak opbouwen.

Netwerk Bewust Verbruiken vzw krijgt 52.515,60 euro voor 'Simplify Your Life'. Het project wil duurzaam gedrag verhogen bij de inwoners van Vlaams-Brabant en inspireert, informeert en activeert inwoners tot een eenvoudigere levensstijl op vlak van vrije tijd, mobiliteit, wonen, voeding en het bredere consumptiepatroon. Het project zet aan om meer te delen, ruilen, repareren, dingen zelf te maken en duurzame initiatieven te nemen in de buurt.

VZW Wereldfeest uit Leuven krijgt 52.500 euro voor 'Het Wereldfeest Leuven: naar Low Impact Events in onze provincie'. Het project wenst van het Wereldfeest Leuven het eerste, grootschalige low impact event te maken in onze provincie.

Agrobeheercentrum Eco² krijgt 49.765,06 euro voor 'Hout van het Dijleland'. Het project wil de potentie van het bestaande lokale aanbod van ongebruikt hout en van minder interessante houtige stromen valoriseren en nagaan hoe de houtsnippers ? samengeperst tot houtbriketten - efficiënt kunnen vermarkt worden.

Meer info:
www.vlaamsbrabant.be/klimaatneutraal
www.facebook.com/vlaamsbrabantklimaatneutraal