Ecolo-Groen vraagt spoedoverleg over Belgisch fonds voedselzekerheid

29 Juni 2015

Ecolo-Groen vraagt spoedoverleg over Belgisch fonds voedselzekerheid

Ecolo-Groen reageert ontgoocheld op het uitdoofscenario voor het Belgische Fonds Voedselzekerheid. Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo (Open VLD) wil in het kader van een geïntegreerde benadering voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking de middelen van dit Fonds jaar na jaar verminderen, met een uitdoofscenario tot gevolg. Kamerlid Anne Dedry (Groen) wil meteen de werkgroep van het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid bijeenroepen. "De werkgroep zal aanbevelingen doen aan de Minister en zal haar rol hier ten volle spelen en luisteren naar de bezorgdheden van de NGO-sector." Anne Dedry, voorzitster van de parlementaire werkgroep van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid: "Voedselzekerheid moet prioritair blijven. De minister belooft een geïntegreerde benadering, maar wij willen garanties dat voedselzekerheid effectief bovenaan de politieke agenda blijft. Daarom roep ik de werkgroep (bestaande uit parlementsleden van alle politieke partijen én de NGO-sector) officieel bij mekaar. En dit nog voor het zomerreces". Volgens de minister zou er geen nood meer zijn aan aparte programma's voor voedselzekerheid en kunnen er coherentiewinsten geboekt worden via een geïntegreerde aanpak. Niet alleen de NGO-sector maar ook de parlementsleden van verschillende partijen hebben hun ongerustheid geuit. Wat met de lopende programma's Mozambique, Burundi en Mali? Zijn er exit strategieën voorzien? Wat met de opstartende programma's in Benin, Niger en Burkina Faso? Er is niks mis met synergiën en complementaire acties, maar dit zijn natuurlijk lege begrippen als er onduidelijkheid is over de financiering.

Het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid heeft altijd goed gefunctioneerd en kreeg uitstekende evaluaties. Het heeft ervoor gezorgd dat er extra aandacht was voor voedselzekerheid na de hongersnood in Ethiopië van 1983.