Een slimme groene energiemix zet in op zowel zon als wind

18 April 2011

Een slimme groene energiemix zet in op zowel zon als wind

Minister Freya Van den Bossche veroordeelt nu plots zonne-energie. Deze uitspraak staat in schril contrast met die van Vlaams minister-president Kris Peeters enkele jaren geleden over windenergie. Volgens hem had wind in Vlaanderen weinig potentieel. "Een technologie verguizen is zinloos, we moeten juist werken aan een groene mix van energie," zo stelt Groen!-parlementslid Hermes Sanctorum: "Enkel zo kunnen we Vlaanderen minder afhankelijk maken van dure fossiele brandstoffen uit het buitenland." Wie kent de volgende uitspraak nog: "Windenergie is een hype"? Toenmalig minister voor Energie en huidig minister-president Kris Peeters nam deze straffe woorden in de mond. Nu vertelt huidig minister voor Energie Van den Bossche het tegenovergestelde.Hermes Sanctorum klaagt deze ondoordachte uitspraken, die het draagvlak voor groene energie in Vlaanderen ondermijnen, aan: "Een beleid inzake groene stroom moet juist streven naar een goede energiemix. Daarvoor heb je zowel zon als wind nodig. De uitspraken van minister Van den Bossche getuigen niet van een doordachte en slimme energiepolitiek."

Energiebesparing verdient de absolute prioriteit. Groen! steunt daarin minister Van den Bossche. Bovendien moet oversubsidiëring van een technologie inderdaad vermeden worden. "Het systeem van groenestroomcertificaten moet grondig herzien worden, zodat het goedkoper wordt, net zoals het Waals systeem," stelt Sanctorum: "Maar zonne-energie plots afdoen als een 'verkeerde keuze' is overdrijven aan de andere kant."