Eerste Groene gedeputeerde in Vlaanderen wordt Luc Robijns

25 Oktober 2012

Eerste Groene gedeputeerde in Vlaanderen wordt Luc Robijns

Woensdagavond werd Luc Robijns door een provinciaal ledencongres van Groen aangeduid als gedeputeerde voor de komende zes jaar in Vlaams-Brabant. Ook de provinciale bestuursdeelname zelf werd voorgelegd aan het congres. Een honderdtal aanwezige leden hebben unaniem voor de deelname gestemd. Luc Robijns wordt vanaf december de Groene gedeputeerde. Hij is ondernemer, heeft verschillende bedrijven succesvol uitgebouwd en was onder andere  mede-oprichter van Ello Mobile, een telecomoperator die alle bedrijfsopbrengsten schenkt aan goede doelen naar keuze van de klant. Naast een stevig economisch profiel heeft Robijns politieke ervaring opgebouwd in de gemeentepolitiek. Zo was hij OCMW-raadslid en later gemeenteraadslid in Huldenberg. Bovendien was hij campagneleider voor zowel de laatste Vlaamse als de federale verkiezingen omwille van zijn expertise als bedrijfsleider van een communicatiebureau.Groen heeft in Vlaams-Brabant een sterke score behaald voor de verkiezingen in Vlaams-Brabant. Meer nog: de partij haalt er het hoogste provinciale score in gans Vlaanderen, Vlaams-Brabant is hiermee de groenste provincie. Daarom werden onderhandelingen opgestart met CD&V, Open VLD en sp.a, die uiteindelijk zijn uitgemond in een bestuursakkoord met heel wat groene accenten. Zo wordt ingezet op behoud van open ruimte, worden gebieden onderzocht om windmolens te ontwikkelen en wordt gewerkt aan een klimaatneutrale provincie. De bevoegdheden van de Groene gedeputeerde worden onder meer leefmilieu en duurzaamheid, jeugd en diversiteit.

"Met deze bevoegdheden heeft Groen een belangrijke stem in de Vlaams-Brabantse deputatie.", stelt Luc Robijns. "Bovendien hebben we met de bestuurspartners afgesproken om een duurzaamheidstoets in te voeren op beslissingen. Duurzaamheid beperkt zich immers niet tot milieu, maar is een bevoegdheid  die  alle beleidsdomeinen behelst.", besluit hij.