Europa kan Vlaams-Brabantse gemeenten helpen.

02 Maart 2014

Europa kan Vlaams-Brabantse gemeenten helpen.

In Leuven pleit mijn collega Toon Toelen voor een subsidieambtenaar voor de stad. Als provincieraadslid kan ik de zinvolheid van zo'n ambtenaar alleen maar onderschrijven. Een subsidieambtenaar kan immers op een systematische wijze de verbinding maken met de provincie Vlaams-Brabant. De vorige jaren realiseerde de provincie Vlaams-Brabant met Europese middelen een netto-impact van 60 miljoen euro, wat zorgde voor heel wat projecten in Vlaams-Brabantse gemeenten. Voor de realisatie van strikt lokale projecten die armoede bestrijden en de economische ontwikkeling van het platteland bevorderen, bestaat nu het Europees Landbouwfonds (ELFPO). In het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zitten dan weer middelen waarmee, bijvoorbeeld, de bio-incubator op het wetenschapspark Arenberg en de site 'het SPIT' werden gerealiseerd. Met de steun van de zogenaamde Europese sectorprogramma's ging afgelopen jaar 2013 een delegatie van het Vlaams-Brabantse holebihuis naar Riga (Letland). De provincie is vragende partij om projecten van steden en gemeenten te integreren in haar Europese subsidieprogramma's. Gemeenten moeten vaker met projectideeën over de brug komen. De provincie Vlaams-Brabant kan deze ideeën immers helpen ontwikkelen en ze helpen verwerken tot een dossier dat kan ingediend worden bij Europa.

Tegen 2020 wil de Europese Unie 3% van haar Bruto Binnenlands Product (BBP) besteden aan onderzoek en ontwikkeling. 75% van de mensen tussen 20-64 jaar wil ze aan het werk zien. Het percentage vroegtijdige schoolverlaters moet teruggebracht worden onder de 10% en 20 miljoen minder Europeanen mogen met armoede kampen. De 20-20-20- klimaatdoelstellingen moeten voor Europa ook prioritair worden gerealiseerd.  

Ideeën in deze verbanden kunnen gemeenten aftoetsten met de provincie. Zij laten er best geen gras over groeien. Er kunnen projecten ontstaan die - helemaal niet onbelangrijk in deze tijden van budgettaire krapte-  inderdaad kunnen rekenen op financiële steun van Europa.

Tie Roefs

Fractieleidster Groen provincieraad  Vlaams-Brabant

http://groenleuven.be/een_subsidieambtenaar_voor_leuven_goede_investering