Finke Jacobs

31 Augustus 2018

Finke Jacobs

plaats 6 arrondissement Halle-Vilvoorde 

Na vele actieve jaren bij de Chiro, Jeugdhuis, Speelplein en nu jeugdraad in Asse, wil ik van nature mijn inzet voor jeugd doortrekken naar het beleid. We kunnen nog kindvriendelijker zijn door jeugd meer te betrekken, ondersteunen en een ‘kindreflex’ in haar beleidsbeslissingen in te bouwen.

Ik geloof ook dat we moeten durven kiezen voor de fiets, experimenteren met nieuwe vormen van inspraak en participatie. Met de mindset “act local, think global” kunnen we ook klimaatimpact veranderen in onze omgeveing.

Groen beschermt het Vlaams-Brabant van onze kinderen en kleinkinderen. Daarom gaan we voor verkeersveiligheid. Stappers en trappers komen op de eerste plaats. We investeren nog meer in veilige fietsverbindingen en trage wegen. Dat is goed voor het klimaat en voor de mensen. We versterken stads- en dorpskernen en verbinden ze met betrouwbaar openbaar vervoers. De auto nemen we als het niet anders kan.

Samen met jou wil ik bouwen aan een groener, gezonder en frisser Vlaams Brabant.