Garage Swap: tot 30% van de gezinnen bereid om wagen in te ruilen voor duurzame vervoersmiddelen

11 Oktober 2018

Garage Swap: tot 30% van de gezinnen bereid om wagen in te ruilen voor duurzame vervoersmiddelen

Donderdag 11 oktober 2018 — In drie wijken van Leuven, Halle en Aalst willen ontwikkelaars van nieuwbouwwoningen minder parkeergarages bouwen in ruil voor het voorzien van duurzame mobiliteitsoplossingen. Eén derde van de gezinnen is immers bereid om hun wagen(s) van de hand te doen op voorwaarde dat er duurzame vervoersmiddelen, zoals (elektrische) deelwagens, e-fietsen, bak- en plooifietsen en openbaar vervoer, in de buurt aanwezig zijn. ‘Garage Swap’ ging twee jaar geleden van start als klimaatproject, met steun van de provincie Vlaams Brabant. ‘De bedoeling van dit project is om minder dure parkeergarages te realiseren bij nieuwbouwprojecten en dit geld te investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen voor de bewoners en omwonenden van de nieuwe buurt’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. Intussen wordt het principe van parkeergarages inruilen voor duurzame alternatieven vorm gegeven in drie nieuwe wijken van elk meer dan 80 nieuwe wooneenheden in Leuven, Halle en Aalst. Zowel binnen als buiten de provincie Vlaams-Brabant blijkt alvast sterke interesse voor deze innovatieve werkwijze. Uit de eerste analyses en het terreinwerk, uitgevoerd door Impact Matters met de steun van de provincie Vlaams-Brabant in het kader van het project 'Garage Swap', springen ook enkele opvallende bevindingen in het oog: tot één derde van de gezinnen is bereid om één of meerdere wagens van de hand te doen op voorwaarde dat er meer duurzame opties in de buurt komen zoals (elektrische) deelwagens, e-fietsen, bak- en plooifietsen en openbaar vervoer. Voorts blijkt dat heel wat gezinnen hun 1e, 2e of soms zelfs 3e wagen weinig gebruiken. Ze rijden vaak minder dan 5.000 km per jaar en vaak gaat het over wagens ouder dan 10 jaar. Deze wagens zijn dus duur in gebruik, onderhoud of herstelling, vervuilen meer én nemen geparkeerd veel publieke ruimte in. 'Dankzij het principe van Garage Swap wordt dit “slapende potentieel” in een wijk omgezet naar duurzame mobiliteit voor iedereen. Nu al stelt gemiddeld 1 op de 8 gezinnen het, uit milieu-overwegingen of noodgedwongen, zonder wagen, met uitschieters tot 1 op de 3 al naargelang het gezinsinkomen’, zegt Kris Moonen van Impact Matters. ‘Dit klimaatproject zet dus in op duurzamere, goedkopere en gezondere verplaatsingen, voor iedereen. Uit verder onderzoek en acties op het terrein zal ook blijken hoe lokale en bovenlokale regelgeving deze trends kan versterken en versnellen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs. ‘Het project kreeg een subsidie van 75.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant en moet mee helpen om van onze regio een klimaatneutrale provincie te maken tegen 2040. Dat wil zeggen dat we gaan voor een provincie die 80 tot 95% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 2011. De sector mobiliteit is verantwoordelijk voor 44% van de CO2-uitstoot en kan dus wel degelijk het verschil maken’.