Groen! Brussel en Vlaams Brabant steunen kampeerders in hun actie tegen de verbreding van de ring.

30 Augustus 2010

Op 27 en 28 augustus kampeerden verschillende actiegroepen en milieuverenigingen naast het Laarbeekbos om actie te voeren tegen de verbreding van de Brusselse ring. Groen! Brussel en Vlaams Brabant delen de bezorgdheid van de actievoerders. Al in oktober vorig jaar tekenden we dan ook het manifest Openruimte Ademruimte dat uitging van de Bond Beter Leefmilieu, in samenwerking met een hoop milieu- en mobiliteitsorganisaties. De verbreding van de ring is een korte termijn oplossing die misschien even het fileleed zal doen dalen om daarna snel naar een nieuw verzadigingspunt te stijgen, met nog meer auto's in de file. De verbreding geeft een fout signaal aan de pendelaar die net aangemoedigd zou moeten worden om de wagen in te ruilen voor minder vervuilende verplaatsingsmodi. De grote verliezer in deze zijn het leefmilieu en onze gezondheid. Fijn stof vormt een serieuze bedreiging van de gezondheid, vooral van kinderen, ouderen en personen met aandoeningen aan de luchtwegen of het hart.

Anderhalve maand geleden nog maar werd België op de vingers getikt door de Europese Commissie voor het niet naleven van de Europese richtlijn inzake fijn stof. Net het autoverkeer is de voornaamste emissiebron van PM10. Groen! stelt dan ook voor dat we onze centen beter besteden en investeren in het aantrekkelijker maken van de alternatieven voor de wagen in plaats van een stuk waardevol natuurgebied op te offeren.

Annemie Maes Hermes Sanctorum

Brussels parlementslid Vlaams parlementslid

[email protected] [email protected]