Groen! dankt u voor uw stem

29 Juni 2010

Groen! dankt u voor uw stem

We hebben in deze federale verkiezingen een mooi algemeen resultaat van 7 procent behaald. Dat is een stijging van 0,5 procent tov 2007. In de kieskring BHV komen we uit op 3,02% (+0,29%). In de kieskring Leuven behaalden we 9,79% (+1,56%).

Tweemaal een sterk positief resultaat als je de gehele context in beschouwing neemt.

We danken u van harte voor uw stem en zullen de komende vier jaar uw vertrouwen verder verdienen.

Maar natuurlijk hebben we dubbele gevoelens. We zijn blij met het uitstekende resultaat van Eva Brems en haar zetel in kieskring Leuven.
Tegelijk komt het hard aan dat ons beste parlementslid Tinne Van der Straeten niet herkozen is en haar verdiende zetel dus niet kan innemen.

We zijn er van overtuigd dat Eva op een sterke manier haar parlementaire mandaat zal vervullen en blijven ook in de toekomst op Tinne rekenen.

Vanuit dit verkiezingsresultaat kunnen we vol vertrouwen en moed naar de lokale verkiezingen van 2012 vooruitblikken.