Groen licht voor 6 windturbines in Linter

15 Januari 2015

Groen licht voor 6 windturbines in Linter

Groen deputé Tie Roefs keurde de milieuvergunning goed voor zes windturbines in Linter. Ze zullen samen 33.000 MWh per jaar produceren. Dat is groene stroom voor zo'n 6.700 gezinnen. De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant gaf groen licht voor een milieuvergunning voor de bouw van 6 windturbines in Linter met elk een vermogen van maximaal 2,5 MW. 'Windturbines produceren groene, hernieuwbare energie. Deze duurzame energie is oneindig en daarom altijd beschikbaar. Duurzame energiebronnen geven, omdat ze geen CO2 uitstoten, onmiddellijk positieve milieueffecten. Willen we klimaatneutraal worden, dan moeten we nog veel meer in alternatieve energiebronnen investeren,' zegt Tie Roefs (Groen), gedeputeerde voor leefmilieu en duurzaamheid. 'De jaarlijkse hoeveelheid geleverde energie bedraagt zo'n 33.000 MWh. Dat komt overeen met het verbruik van 6.700 gezinnen'.

Door de goedkeuring van deze zes windturbines komt het totaal van goedgekeurde milieuvergunningen voor windturbines in Vlaams-Brabant op 65. 'Dat komt overeen met het verbruik van 75.000 gezinnen,' zegt Tie Roefs (Groen). 'Momenteel zijn er 11 windturbines in werking en 4 in aanbouw.'

De windturbines worden - als ook de bouwvergunning wordt bekomen - ingeplant ten noorden van de Sint-Truidensesteenweg tussen Tienen en Sint-Truiden nabij Orsmaal-Gussenhoven, Helen-Bos, Melkwezer en Wommersom.

De inplantingsplaats van de windturbines is zo gekozen dat de afstand tot bewoning minimaal 360 meter bedraagt. Wanneer de milieuvoorwaarden nageleefd worden, is er geen reden waarom de levenskwaliteit van de omwonenden in het gedrang zou gebracht worden. Wanneer een bepaald niveau van geluid overschreden wordt, gaan de windturbines aan een lager toerental draaien zodat de geluidshinder ook vermindert. Wanneer het maximaal aantal uren slagschaduw bereikt is, worden 1 of meerdere windturbines stilgelegd.

'Om te zorgen dat het plateau van Walsbergen, een belangrijk kerngebied voor akkervogels, wordt gevrijwaard, hebben we een aantal milderende maatregelen opgelegd in de milieuvergunning,' aldus Tie Roefs (Groen). 'Zo zal er een akkerreservaat en enkele houtkanten worden aangelegd en zal er ook een strikte monitoring van de vogels worden gehanteerd. De kennis over de impact van windmolens op akkervogels is nog te beperkt. Een vogeltelling kan ons waardevolle informatie geven om eventuele bijsturingen te doen op termijn.'

Om op termijn een beter beeld te krijgen waar welke vorm van hernieuwbare energie het meest aangewezen is, is er eind vorig jaar een opdracht gestart om te komen tot energiekansenkaarten en een energieatlas. Vorige week vond de startvergadering hiervan plaats. VITO werkt deze opdracht uit.

Contact: kabinet gedeputeerde Roefs - 0485 34 50 70