Groen maakt van Vlaams-Brabant een duurzame en rechtvaardige provincie

17 Juli 2012

Groen maakt van Vlaams-Brabant een duurzame en rechtvaardige provincie

Groen wil na 14 oktober 2012 sterk vertegenwoordigd blijven in de provincieraad, en heeft de ambitie om van Vlaams-Brabant een duurzame en rechtvaardige provincie te maken.

In het DISTRICT LEUVEN trekt Tie Roefs uit Leuven de
lijst: "Een klimaatneutraal Vlaams-Brabant kan niet
uitblijven. De provincie moet haar ambities scherp stellen. De provincie kan
beroep doen op kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden met het
bedrijfsleven aanmoedigen. Zo kan ze bouwen aan een vooruitstrevende kenniseconomie die
op duurzame wijze bijdraagt aan het behoud van onze welvaart. Tegelijk moet de
provincie blijven strijden tegen (kans)armoedeZe moet zich
inzetten voor een samenleving waar iedereen kan wonen en waar burgers echt een
stem hebben in het beleid."

Op de 2de plaats
staat Luc Robijns uit Huldenberg. Als
ervaren bedrijfsleider wil ook Luc  het regionaal
ondernemerschap stimuleren. De focus moet daarbij liggen op de KMO's.

Mia Vandervelde uit Kortenberg is de
3de  koploper in het team van Tie Roefs. Als maatschappelijk
werker wil Mia  vooral de belangen van jongeren en mensen met
beperkingen behartigen. 

De lijst in het district Leuven
krijgt de uitdrukkelijke steun van Minister van Staat Magda Aelvoet en federaal
parlementslid Eva Brems.

In het DISTRICT TIENEN trekt Bernadette
Stassens
 uit Tienen de lijst. Bernadette
maakte zich als provincieraadslid de voorbije legislatuur sterk op de thema's
welzijn, wonen, duurzaamheid in en buiten het provinciebestuur, leefmilieu en
ruimtelijke ordening. Om tegemoet te kunnen komen aan de actuele sociale
en ecologische problemen, vindt Bernadette een groene aanwezigheid in de
provincieraad en een doorbraak in de deputatie absoluut nodig!

Op de 2de plaats
staat Tom Van Vlierberghe uit Boutersem.
Tom is erg met kansarmoede begaan, en is ook lijsttrekker voor Groen in zijn
gemeente.

De lijst in het district Tienen wordt
geduwd door gewezen Vlaams parlementslid Ann De Martelaer uit Lubbeek. Ann
is thuis in de welzijnssector en kandidaat in haar eigen gemeente op een
kartellijst met SP-A.

In het DISTRICT DIEST voert Stef Boogaerts, schepen in Begijnendijk,
de lijst voor Groen aan.

Stef wordt op de 2de  plaats
gevolgd door uittredend provincieraadslid Betty Kiesekoms uit Aarschot.
Voormalig federaal parlementslid Kristien Grauwels uit Keerbergen duwt
de lijst in het district Diest.

Hier vindt u de volledige
lijst voor de districten Leuven, Tienen en Diest.

 Meer informatie: 

Tie Roefs: 0486/91 90 35 of 016/35 60
02,

Bernadette
Stassens: 0495/41 50 02 of 016/82 03 29,

Stef
Boogaerts: 0494/ 51 72 90