Groen pleit voor minstens één extra werkwinkel in de regio Leuven

07 Mei 2013

Groen pleit voor minstens één extra werkwinkel in de regio Leuven

Op het Regionaal sociaal-economisch overlegcomité (Resoc) van Leuven werd de vermindering van het aantal werkwinkels toegelicht door Jos Geuvens, VDAB-directeur. In Vlaams-Brabant wil de VDAB evolueren naar 5 zorggebieden met evenveel werkwinkels.  Deze beslissing zou ondermeer gebaseerd zijn op een studie van het HIVA die berekent dat bij een afname van 40% van de huidige werkwinkels toch nog 95% van de klanten kunnen bereikt worden. Volgens onze berekeningen zou het

aantal werkwinkels in Vlaams-Brabant met 50% gereduceerd worden in vergelijk met de initiële situatie: 10 werkwinkels, verspreid over 8 zorggebieden.  Van die 10 werden er recent wel al twee gesloten: de werkwinkel in Tervuren ging in 2012 dicht, de werkwinkel van Landen is momenteel op non-actief gezet. 

Landen behoort tot het zorggebied Zuid-Oost-Hageland. Dat zorggebied zou in het nieuwe voorstel helemaal wegvallen. De werkzoekenden in deze streek zouden in de toekomst helemaal aangewezen zijn op de werkwinkel van Tienen. 

Tie Roefs, provincieraadslid: "Voor Groen blijft een werkwinkel in Landen of Zoutleeuw noodzakelijk om tegemoet te komen aan de noden in Zuid-Oost-Hageland. Het aandeel van kansengroepen in de werkloosheid is in Tienen al zeer hoog, zelfs nog net iets hoger dan in Zuid-Oost-Hageland zelf. Mensen uit dat zorggebied afleiden naar Tienen, zou een overbelasting voor de werkwinkel in Tienen betekenen." 

Volgens cijfers van ERSV Vlaams-Brabant komt Zuid-Oost-Hageland, wat het aandeel van kansengroepen in de werkloosheidscijfers betreft, op de tweede plaats. Van de 1219 werklozen die in februari 2013 in deze regio werden geteld, is 46,7% laaggeschoold, 24% is langer dan twee jaar werkloos, 17, 1% heeft een arbeidshandicap, 12,1% is allochtoon en 28,4% is ouder dan 50 jaar. 

Roefs: "We hebben begrip voor een optimalisering van de inzet van mensen en middelen, maar met 6 op de 10 werkwinkels die zullen overblijven respecteert men nog altijd het door HIVA aangereikte cijfer als zou een reductie met 40% nog steeds verantwoord zijn."

Waar werkwinkels wegvallen, vraagt Groen om op die plekken 'adviesdagen' te organiseren. Zodat mensen toch dicht bij huis terechtkunnen voor de noodzakelijke informatie.  

Tie Roefs                                                                                           Bernadette Stassens

Provincieraadslid                                                                            Provincieraadslid

[email protected]

gsm: 0486 91 90 35