Groen reageert voorzichtig positief op plannen windpark E40

12 Juni 2014

De afdelingen van Groen Tienen, Boutersem, Bierbeek en Oud-Heverlee reageren positief over de plannen van Storm en Elicio langs de E40. "Bijkomende windenergie zorgt voor een grote onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kernenergie. Daarenboven sluit het perfect aan bij de klimaatdoelstellingen van de provincie Vlaams-Brabant en de betrokken gemeenten." zegt provincieraadslid Bernadette Stassens. Groen pleit echter wel voor een concrete participatieve opzet. Niet in de vorm zoals we die kennen door zgn. "pseudo-coöperatieven" maar met rechtstreekse participatie in een transparante structuur.

Daarnaast pleit Groen om de inplanting van de windturbines zo snel mogelijk te visualiseren op een fysieke kaart, beschikbaar in het gemeentehuis én online via een website. "Op die manier kunnen burgers een correct beeld krijgen waar precies de turbines zullen ingeplant worden en welke effecten er zichtbaar zullen zijn." zegt Tom Roovers, Groen-gemeenteraadslid in Tienen.

Daarenboven moet er snel duidelijkheid zijn over de technische inperking van mogelijke effecten en moet dat op een duidelijke en begrijpbare manier gecommuniceerd worden.

Tot slot wil Groen ook aangeven dat het advies van natuurverenigingen zoals Natuurpunt en overheidsadministraties zoals INBO en ANB maximaal moet gerespecteerd worden teneinde de biodiversiteit maximaal te vrijwaren.

Meer informatie :

Tom ROOVERS gemeenteraadslid Groen Tienen ? 0479/213460

Bernadette STASSENS provincieraadslid Groen