Groen! Vilvoorde verbijsterd door het stilleggen van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord.

15 December 2009

Vandaag stemt de Vilvoordse gemeenteraad de begroting 2010. Daarin gaat heel wat aandacht naar de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Daardoor zal steeds meer afvalwater, gescheiden van het hemelwater, afgeleid worden naar een waterzuiveringsinstallatie. Dit moet de waterkwaliteit van onze rivieren ten goede komen. Een deel van de Vilvoordse riolen is reeds aangesloten op de waterzuiverings-installatie Brussel-Noord. De kwaliteit van het Zennewater die stilaan merkbaar werd, is weer voor jaren naar de vaantjes.

Maar het waterzuiveringsstation Brussel-Noord ligt stil. Nauwelijks 2 jaar na de opening kampt het met voorspelbare technische problemen. De Zenne is terug een open riool. Het afvalwater van 1,1 miljoen Brusselaars stroomt weer ongezuiverd door Vilvoorde en verder door Vlaanderen via Rupel en Schelde.

Vandaag zijn de ogen van de wereld gericht op Kopenhagen. Daar worden afspraken gemaakt over verregaande maatregelen om onze aarde leefbaar te houden voor meer dan 6 miljard mensen. Ondertussen stroomt het afvalwater van meer dan 1 miljoen Belgen ongezuiverd door onze stad en het Vlaamse landschap.

Groen! Vilvoorde vraagt aan het college van burgemeester om de verontwaardiging van alle Vilvoordenaren over deze ontoelaatbare toestand te ventileren zowel bij de Vlaamse als bij de Brusselse minister van leefmilieu. Niet alleen betaalt Vlaanderen mee voor dit zuiveringsstation, maar de gevolgen voor het leefmilieu zijn volledig voor ons gewest.

Magda Van Stevens
gemeenteraadslid voor Groen!