Groen Vlaams-Brabant kant zich tegen de verbreding van de Brusselse Ring

26 Oktober 2013

Groen Vlaams-Brabant kant zich tegen de verbreding van de Brusselse Ring

"  ," stellen fractieleidster Tie Roefs en gedeputeerde Luc Robijns (Groen) van Vlaams-Brabant. "

Eenverbreding van de ring zal zorgen voor nog meer fijn stof en bijgevolg nog meer impact op de gezondheid van vele Vlaams-BrabandersHet voorstel van de Vlaamse regering focust in eerste plaats op meer wagens en vrachtwagens in plaats van de bescherming van de volksgezondheid." Dat is een foute keuze en daarom zal de groene fractie in de provincieraad erop aandringen dat de slimme maatregels zoals de versnelde uitrol van het GEN, bijkomende tramlijnen en bussen, extra fietspaden, dynamisch verkeersmanagement, verlagen van de maximumsnelheid, rekeningrijden e.a. als eerste worden geïmplementeerd.

Gedeputeerde Luc Robijns heeft er met succes mee voor gezorgd dat slimme maatregels die vooral inzetten op een vernieuwend en gezonder mobiliteitsbeleid kern uitmaken van het beleid in de provincie.

Gedeputeerde Luc Robijns: "Ons doel is een vlottere doorgang verzoenen met de gezondheid en veiligheid van alle inwoners van Vlaams-Brabant. De beslissing van de Vlaamse regering om vooral meer auto's en vrachtwagens (transit) aan te trekken door de Brusselse ring te verbreden, is een back-to-the-sixties-oplossing. Dergelijke oplossingen hebben hun falen keer op keer bewezen. Meer wegen leidt niet tot minder files maar tot meer wagens. En helaas ook tot meer fijn stof en meer lawaai."

Minister Crevits wilde vrijdag laten uitschijnen dat ook de groenen in de provincie verheugd zouden zijn over plannen die capaciteitsverhoging met zich meebrengen maar dat klopt dus niet.  

"Vlaams-Brabant heeft nu al de slechtste luchtkwaliteit van alle Vlaamse provincies. De beslissing om de ring te optimaliseren via verbreding staat haaks op wat de inwoners van Vlaams-Brabant nodig hebben. We moeten juist maatregelen nemen om het fijn stof te doen dalen in plaats van nog meer fijn stof aan te zuigen. Fijn stof is een van de grootste ziekmakers in onze provincie,"zegt Tie Roefs, groene fractievoorzitter in de provincieraad.

Ook de groenen in Brussel en Vlaanderen zeggen duidelijk: "Ja aan maatregelen die de doorstroom verbeteren, neen aan capaciteitsverhoging."

"Er bestaan alternatieve oplossingen om die doorstroom te verbeteren die tegelijkertijd bijdragen aan het inperken van de te hoge concentraties fijn stof en dus het verbeteren van de volksgezondheid. Anno 2013 weten we dat fijn stof gevaarlijk is en dat de Vlaming steeds meer lijdt onder dat fijne stof. Een nieuw beleid met nieuwe oplossingen voor het mobiliteitsprobleem dringt zich op. Het is daar waar de prioriteit van onze Vlaamse regering moet liggen," besluit Tie Roefs.