Groen! Vlaams-Brabant wil geen tweede verbindingsweg door het Meerdaalbos of Heverleebos

14 April 2009

Tijdens het paasweekend voerde Groen! Vlaams-Brabant actie rond een geplande verbindingsweg door het Meerdaalbos en Heverleebos. Groen! meent dat de Maurits Noëstraat voldoende is voor het plaatselijk verkeer. Het toenemende sluikverkeer moet door de overheid ontmoedigd worden en kan niet de reden zijn om extra wegen door de bossen aan te leggen. Daarom wil men voorkomen dat de Weertsedreef verder uigebreid wordt tot een volwaardige verbindingsweg. Groen! ijvert voor het verkeersvrij maken van de dreef. Van een derde nieuw aan te leggen verbindingsweg door het Heverlee- of Meerdaalbos kan absoluut geen sprake zijn. Hiermee zal een uniek Vlaams bosgebied verder versnipperd worden.De actie werd op paasmaandag 13 april afgesloten met een picnic in Sint-Joris-Weert. Naast Groen! was er ook een delegatie van Ecolo met federaal parlementslid Thérèse Snoy en vele sympathisanten.

Hermes Sanctorum, Groen! lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen onderstreept het waardevolle karakter van deze bossen: "Het Heverleebos en het Meerdaalbos zijn dé groene long van onze regio. Uniek en anders dan het Zonienwoud, slechts doorsneden door één verkeersader: de Naamsesteenweg. We moeten keuzes maken voor de toekomst. Deze bossen verder versnipperen om het groeiende sluikverkeer op te vangen is een absurde keuze. Het kan niet dat een lokaal bestuur alleen hier het laatste woord in heeft."

Yves Vanden Bosch, 3de effectief voor Groen! en actief in natuurverenigingen ziet een unieke toekomst voor het gebied: "Meerdaalwoud is een der stilste gebieden van Vlaanderen en zou in aanmerking komen als "stiltegebied" na de afsluiting van de Weertstedreef. Het zou het tweede officiële stiltegebied van Vlaanderen kunnen worden. En een veilige verbindingsweg voor fietsers en wandelaars."

Meer informatie
Luc Robijns
Campagneleider Groen! Vlaams-Brabant
[email protected]
0475 72 41 80