Groen! wil dat Vlaamse regering en provincie Vlaams-Brabant resoluut kiezen voor afvaltransport over water

10 Februari 2010

en (beiden Groen!) pleiten voor een versnelde invoering van afvaltransport over water in Vlaams-Brabant. Al enkele jaren wordt dit aangekondigd door de Vlaams-Brabantse gedeputeerde Olbrechts (CD&V), maar voorlopig is er nog geen enkel schip met afval vertrokken. De studie die uitwees dat het project betaalbaar is, was klaar in 2007 en zou gestart worden in 2009. Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum

provincieraadslid Leen Van Aken

Transport over water heeft nochtans tal van voordelen ten opzichte van wegvervoer: minder files (onder meer op de Ring rond Brussel), minder brandstofverbruik en een lagere uitstoot van schadelijke stoffen zijn maar enkele voorbeelden die in studies van VITO aangetoond worden.

Het grote knelpunt is de meerkost van transport over water ten opzichte van wegvervoer (een geschat verschil van 8 procent). Deze 'meerkost' houdt evenwel geen rekening met de winsten die gemaakt worden op vlak van CO2-uitstoot en minder files bijvoorbeeld.

Parlementslid Sanctorum heeft gevraagd aan de Vlaamse regering om het afvaltransport over water te ondersteunen. Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) antwoordde in de commissie Leefmilieu dat zij geen bijkomende maatregelen wil treffen om transport over water te stimuleren. Zij wil dat wel vragen aan haar collega en mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V). Zo wordt de hete aardappel nog maar eens doorgeschoven.
Leen Van Aken: "De keuze voor afvaltransport in Vlaams-Brabant is nodig. Er werd geïnvesteerd in een nieuwe kaai in Wilsele, speciaal voor het voorziene transport over water. Totnogtoe staat die gewoon te verkommeren. OVAM is bereid om de containers te betalen. Het wordt tijd dat er nu ook daadwerkelijk iets gebeurt."
Hermes Sanctorum: "De Vlaamse regering, of het nu Schauvliege of Crevits is, kan financieel bijspringen. Maar ze kan ook de afvalsector verplichten om tenminste een deel via water te transporteren. Hopelijk wacht men niet op de invoering van de slimme kilometerheffing voor vrachtwagens, pas voorzien in 2013 (en kan uitgesteld worden), vooraleer afvaltransport over water wordt gestimuleerd."

Leen Van Aken, provincieraadslid Groen! (0494 47 48 40)

Hermes Sanctorum, Vlaams volksvertegenwoordiger Groen! (0478 55 86 64)