Groen wil kindvriendelijke wegen en pleinen in Asse

19 December 2017

Groen wil kindvriendelijke wegen en pleinen in Asse

Groen wil kindvriendelijke wegen en pleinen in Asse  Groen stelt op de gemeenteraad van 18 december 2017 voor om een speelruimtebeleidsplan voor Asse te maken. "

100 jaar geleden mochten kinderen van 8 jaar zich te voet zonder begeleiding van volwassenen tot wel 10 km van de woning verplaatsen." zegt Edward Van Keer, gemeenteraadslid van Groen in Asse. "Vandaag de dag mogen vele kinderen niet eens alleen op de stoep gaan spelen zonder begeleiding. Het is te gevaarlijk. Het gevolg is dat kinderen veel te weinig buiten spelen. Nochtans is het volgens recent wetenschappelijk onderzoek voor hun gezondheid nodig om elke dag minstens twee uur buiten te zijn."

speelelementen nodig op pleinen en wegen (foto genomen in Planckendael) ?

Steden en gemeenten zoals Brugge en Geel hebben wel een speelruimtebeleidsplan. Al hun diensten houden hier rekening mee. In Turnhout heeft men het hele grondgebied opgedeeld in "mobiliteitskamers". De kindvriendelijkheid van elke weg en elk plein is in kaart gebracht en er is een stappenplan om de kindvriendelijkheid hiervan in orde te brengen en te houden.

De gemeente Asse heeft op dit moment geen uitgeschreven visie om wegen en pleinen stap per stap kindvriendelijk in te richten. Er bestaat geen document met een compleet overzicht van de huidige kindvriendelijkheid van de wegen en pleinen. Er is ook geen stappenplan om deze visie stap per stap te verwezenlijken. Groen vraagt om hier verandering in te brengen.

Dit wil niet zeggen dat er vandaag in Asse geen kindvriendelijke infrastructuur aanwezig is. Die is er wel, maar de aanleg en het onderhoud gebeurt ad hoc. En er worden ook vele kansen gemist. Bij de heraanleg van pleinen is er weinig of geen aandacht om hier ook speelse elementen aan te brengen. Ook bij de herinrichtingsplannen van straten worden kansen gemist om van straten weer "bespeelbare straten" te maken. De diensten Jeugd en Sport worden hier nauwelijks of niet bij betrokken. Recente voorbeelden hiervan zijn Koensborre, Koensborreplein, Notstraat en Meersstraat. Ook kunnen "bespeelbare straten" door verkavelingsvergunningen niet langer meer bespeelbaar worden. Een recent voorbeeld hiervan is de verkavelingsvergunning voor 125 appartementen in de Leon Gillardlaan in Zellik.