Groen! wil provinciale samenaankoop van groene energie.

04 November 2010

Groen! wil provinciale samenaankoop van groene energie.

Het provinciebestuur van Vlaams Brabant organiseert GEEN samenaankoop groene energie voor zijn inwoners . Groen! maant het bestuur aan dit toch te doen. Betty Kiesekoms vroeg afgelopen raad om in Vlaams Brabant net als in de provincie Antwerpen een samenaankoop te organiseren vanuit de provincie. Goede redenen hiervoor zijn:

  • Door vanuit de provincie een samenaankoop te organiseren verlaag je de drempel voor de inwoners om van energieleverancier te veranderen
  • Je kan door een grote vraag te bundelen een lagere prijs bedingen en wie weet hadden we volgend jaar samen met andere provincies op de markt kunnen gaan
  • Het vele werk is geen reden om het niet te doen. De eerste stappen zijn al met succes gezet in de provincie Antwerpen dus gewoon even over het muurtje kijken bij de buren is voldoende .
  • Op deze manier zou er in onze provincie meer groene energie gebruikt worden .

Maar Gedputeerde Olbrechts wil geen inspanning doen onder het mom van: "we doen al veel ?!", "misschien doen we wel eens iets voor de mensen die het wat moeilijk hebben ",en "de gemeenten moeten dat zelf maar doen."

Groen! betreurt deze houding. Provincieraadslid Betty Kiesekoms : "Weer werd een mooie kans niet gegrepen om de bevolking actief een ondersteuning te bieden bij een aankoop die elke inwoner moet doen. Dit zou gemeenten een hart onder de riem te steken bij de vele taken die op hen afgewenteld worden."

Betty Kiesekoms

Provincieraadslid

0476 42 68 90