Groenen maken van verbreding Ring een verkiezingsthema: “Dit zal het fileprobleem niet oplossen”

13 September 2018

Groenen maken van verbreding Ring een verkiezingsthema: “Dit zal het fileprobleem niet oplossen”

Met het thema ‘In de ban van de Ring’, lokte Groen zo'n 140 toeschouwers. Daarnaast lanceerden de Groenen ook de website www.verbredingvandering.be waarmee ze zich verzetten tegen de verbreding van de Brusselse Ring. Provinciaal lijsttrekker voor Groen in Halle-Vilvoorde Sarah Sneyers: “Het aanleggen van meer rijstroken is geen oplossing. Meer rijstroken, betekent meer auto's op de baan. Meer auto's bekent ongezondere lucht, meer uitstoot, meer fijn stof en meer lawaai. En dus meer gezondheidsproblemen. Ook het klimaat zal er niet beter bij varen. De verbreding is onverenigbaar met de klimaatuitdagingen waar we voor staan.” Schepen van Grimbergen Eddie Boelens (Groen) vult aan: “De verbreding van de Ring lost niks op. Ook de files zullen niet verminderen. Nieuwe rijstroken zuigen immers nieuwe auto's aan. En de files zullen zich verplaatsen naar de op- en afritten en naar de aansluitende snelwegen, want deze banen worden niet verbreed.” “Protest” Tijdens ‘In de ban van de Ring’ werd duidelijk dat het protest tegen de verbreding van de Ring aanzwelt. De meeste experten stelden kritische vragen over het plan voor een 20 km lange parallelbaan langs de ring. Bedoeling van de Vlaamse overheid en de Werkvennootschap is om zo lokaal en bovenlokaal verkeer op de Ring te scheiden, en weefbewegingen te voorkomen. Maar adviseur mobiliteit Dirk Dedoncker stelde formeel dat meer rijstroken de files niet verminderen, maar verplaatsen. Dedoncker pleitte voor een lagere snelheid, een slimme kilometerheffing en investeringen in meer openbaar vervoer. Ook cardioloog Marc Goethals uit Meise schetste een scherp beeld over de gevolgen van het fijne stof op en rond de Brusselse Ring op de luchtwegen en de risico's op hart- en vaatziekten van de omwonenden. Goethals waarschuwde dat ‘hoe dichter een omwonende bij de snelweg woont, hoe meer verstoord zijn longen zich zullen ontwikkelen.’ Daarnaast spraken ook professor duurzame mobiliteit aan VUB Cathy Macharis, voorzitter van Natuurpunt Meise Frank Vermoesen, ervaringsdeskundige Ilse Baute en duurzaam projectontwikkelaar Sofie Rédelé de aanwezigen toe. “800 ideeën” Het debat over de verbreding van de Ring is nog lang niet afgelopen. De Vlaamse overheid organiseerde via de Werkvennootschap voor afgelopen zomer nog inspraak- en infomomenten in Wemmel, Zaventem en Vilvoorde, waaruit liefst 800 ideeën van omwonenden kwamen. Die worden nu door experts bestudeerd. Daarna moeten de definitieve plannen voor de verbreding vorm krijgen. Er zullen daarna nog openbare onderzoeken moeten worden gevoerd en er moet een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRP) worden opgesteld. Zonder tegenslagen en juridische procedures zouden de werken pas ten vroegste in de tweede helft van 2020 van start kunnen gaan. De werken voor flankerende maatregelen van de Vlaamse overheid starten wel al eind dit jaar met de aanleg van fietssnelwegen, het tracé van de Ringtrambus en later de sneltramlijnen. (Dit artikel verscheen op 13 september in De Standaard. Afbeelding copyright jhp en De Standaard.)