Inburgeringsplan moet erkende vluchtelingen integreren en aan job helpen

08 September 2015

 Inburgeringsplan moet erkende vluchtelingen integreren en aan job helpen

Nederlands leren, naar school gaan, een job en een woning zoeken: dat zijn allemaal bevoegdheden van de Vlaamse regering, benadrukte Groen dinsdag bij de voorstelling van haar Inburgeringsplan voor vluchtelingen in Vlaanderen. "De regering-Bourgeois van N-VA, Open VLD en CD&V moet dan ook snel maatregelen nemen om de erkende oorlogsvluchtelingen in te burgeren", vragen Groen-fractieleider Björn Rzoska en Groen-parlementslid An Moerenhout. Groen doet daarom een reeks concrete voorstellen van uitwerking zodat de inburgering zo snel mogelijk start, kinderen naar school gaan, en vluchtelingen Nederlands kunnen leren en een job kunnen zoeken.

"Het valt op dat het domein van Wonen vooralsnog onderbelicht blijft in de domeinen die de Vlaamse regering zal uitwerken" zegt Groen-parlementslid An Moerenhout: "Om de wooncapaciteit te verhogen moet Minister van Inburgering en Wonen Liesbeth Homans (N-VA) dringend overleggen met steden en gemeenten en leegstaande gebouwen tijdelijk openstellen. De Vlaamse overheid moet via de gemeenten de vluchtelingen begeleiden bij het zoeken naar een woning op de private huurmarkt".

Ook de ministers van Werk, Philippe Muyters (N-VA), Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), en Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) moeten hun diensten en het werkveld concrete richtlijnen geven om actie te ondernemen.

"Kortom, we vragen aan de Vlaamse regering om te antwoorden op twee belangrijke bewegingen in de Vlaamse samenleving. Heel veel burgers steken de handen uit de mouwen om de opvang en de integratie van vluchtelingen tot een succes te maken. De Vlaamse overheid moet deze golf van solidariteit professioneel ondersteunen.
Daarnaast merken we dat sommige burgers zich zorgen maken over de komst van vluchtelingen.
De uitdaging voor minister-president Geert Bourgeois is om deze bekommernissen op te vangen met ambitieus beleid. De Vlaamse regering moet zorgen dat vluchtelingen die erkend worden en hier dus blijven, snel Nederlands leren en een job zoeken en hun kinderen onderwijs kunnen volgen. Dat is de beste garantie op een goede integratie. Bourgeois moet een warm en gastvrij Vlaanderen belichamen en erover waken dat het discours van zijn regering sereen blijft", besluit Groen-fractieleider Björn Rzoska.