Is er een toekomst voor het Toekomstfonds?

28 November 2018

Is er een toekomst voor het Toekomstfonds?

Op de gemeenteraad van 24 oktober 2018 van de gemeente Lubbeek haalde Theo Francken heel fel uit naar de idee van het ’Toekomstfonds’. Hij herhaalde daarbij ook verschillende keren dat het idee voor dat ‘Toekomstfonds’ van mij komt. 'Het ‘Toekomstfonds’ is een idee van T-i-e R-o-e-f-s!' De waarheid is natuurlijk anders, in ieder geval weer veel genuanceerder dan Theo Francken laat uitschijnen. Op 23 november besliste een bijzondere Algemene Vergadering (AV) van de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE) over het lot van het zogenaamde ‘Toekomstfonds’. Dat fonds zou éénmalig gespijsd worden met 35 miljoen euro en kan door de gemeenten uit het werkingsgebied van PBE worden aangesproken om projecten op vlak van klimaat (energie) en digitale transitie (smart city) te betalen. In onderstaand blogbericht leg ik uit waarom ik inderdaad voor de idee van het 'Toekomstfonds' ben. Bovendien vind ik het een goed idee dat de provincie, zolang ze bestaat, deel uitmaakt van een overlegforum dat het 'Toekomstfonds' zal beheren. Ik vind het immers absurd dat instellingen –in dit geval een intercommunale en de provincie- niet zouden samen werken als ze toch aan dezelfde doelstellingen willen bouwen. Lees er meer over op de blog van Tie!