Jasper Elsen

Jasper Elsen

plaats 4 arrondissement Leuven

Ik kom op voor de provincie omdat ik geloof in de kracht van het bovenlokaal niveau. Op vlak van mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu en klimaat staan we voor grote uitdagingen. Steden en gemeenten staan dicht bij de burger maar missen de daadkracht om op grote schaal zaken te verwezenlijken. De provincie is goed geplaatst om hier een coördinerende rol op te nemen. De voorbije zes jaar heeft Groen onze provincie op het goede pad gezet. Ik wil dit pad verder uitstippelen zodat onze provincie de groene motor blijft in het hart van België en Vlaanderen.