Klimaatdag: 380 leerlingen geven kick-off van Energieke scholen

28 September 2018

Klimaatdag: 380 leerlingen geven kick-off van Energieke scholen

Vrijdag 28 september 2018, Kessel-Lo - 380 leerlingen uit acht verschillende scholen van KSLeuven laten zich vandaag samen met hun leerkrachten onderdompelen in het thema duurzaamheid. De klimaatdag als start voor meer380 leerlingen uit acht scholen van KSLeuven duiken vandaag in het thema duurzaamheid en leren alles over duurzame energie en klimaatverandering. ‘De inschrijvingen zijn een groot succes, zegt Inge Delafortrie, energiecoördinator van KSLeuven. Sinds vorig jaar zijn we gestart met het project Energieke scholen. De klimaatdag is de kick-off van het educatief traject van ons project. We zijn echt gebeten om het verhaal van klimaatverandering te verspreiden en het draagvlak voor een duurzame samenleving bij onze leerlingen, leerkrachten, directies maar ook ouders te vergroten.’Zowel in de voor- als in de namiddag brengt Steven Vromman, bekend als The Low Impact man, zijn klimaatshow over het effect van onze ecologische voetafdruk. Na de lezing kunnen de leerlingen terecht bij een 20-tal infostanden en kunnen ze deelnemen aan workshops rond het thema duurzaamheid. Zo zorgt Maakbaar Leuven voor een repaircafé,en laten Pajopower en MOS leerlingen kennismaken met de Wattmobiel. Een foodtruck doet leerlingen nadenken over het voedsel voor de toekomst, Energie-ID toont hoe energieslorpend onze scholen al dan niet zijn, terwijl Leuven2030 en LICHT tonen hoe Leuven duurzaam kan worden. CORE laat leerlingen zelf energie opwekken met hun energiefietsen, en Mobiel 21 laat leerlingen dan weer nadenken over duurzame mobiliteit. De workshops laten leerlingen zien wat je kan doen, zodat het niet alleen bij theorie blijft maar ze met hands-on tips & tricks huiswaarts gaan.Danny Pijls, coördinerend directeur Katholieke scholen Leuven verwoordt het als volgt: ‘Energieke scholen zet in op bewustmaking op vlak van duurzaamheid en klimaatverandering bij leerlingen. KSLeuven telt 10.000 leerlingen. Indien elke leerling het milieubewustzijn meedraagt naar huis en zijn of haar vriendenkring, bereiken we een populatie zo groot als de bevolking van een centrumstad in Vlaanderen.’ KSLeuven en de provincie Vlaams-Brabant gaan samen voor energiezuinige en duurzame scholenDeze Klimaatdag vormt de aftrap van het educatieve luik van Energieke scholen. Het project is ontstaan uit de samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant en KSLeuven waarbij de scholen van KSLeuven hun energiegebruik verduurzamen een educatief traject rond duurzaamheid uitwerken. Het project kadert binnen de ambitie van een klimaatneutrale provincie tegen 2040. De provincie maakt er gedurende drie jaar jaarlijks 70.000 euro voor vrij. ‘Als Vlaams-Brabant tegen 2040 klimaatneutraal wil zijn, moeten we ook het energieverbruik van de scholen aanpakken,’ zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Scholen beschikken doorgaans over te weinig middelen om hun gebouwen te renoveren. Investeringen in de verduurzaming van de schoolgebouwen betekenen nochtans een stevige financiële besparing voor de scholen. Na een eerste constructief gesprek met de inrichtende macht van het Heilig Hart Heverlee en Kessel-Lo kwam er snel schot in de zaak. Energieke Scholen Leuven kwam tot stand. Ik hoop dat we dit project verder kunnen uitrollen naar de andere onderwijsnetten. Eerder gingen enkele Pajotse scholen KS Leuven al voor, met succes’.Er wordt gestreefd naar een jaarlijkse, gemiddelde CO2-reductie van minstens 30 ton CO2 per school en een gemiddelde besparing op de energiefactuur van 6.500 euro per school. Globaal betekent dit jaarlijks 480 ton minder CO2-uitstoot en een besparing van 104.000 euro per jaar. Samen gaan KS Leuven en de provincie Vlaams-Brabant zo voor energiezuinige en duurzame scholen.‘We monitoren het energieverbruik van scholen en besparen in een eerste fase op de energiefactuur via quick-wins. Daarna willen we via coöperatieve financiering middelen zoeken om de maatregelen die door de audits voorgesteld worden, uit te kunnen voeren. We vinden het belangrijk dat leerkrachten dit ook via educatie aan hun leerlingen uitleggen. Hiertoe dient het educatief traject,’ besluit Tie Roefs. Samenwerking op verschillende niveausIn het project Energieke scholen werken een aantal partners samen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt hiervoor via het project Klimaatscholen 2050 van IRO vzw (interdiocesane raad overheidsopdrachten) raamcontracten aan om katholieke scholen de kans te geven op de meest voordelige manier aan energiebesparing te doen. Daarnaast is KSLeuven, in samenwerking met een aantal partners, in het pilootproject ‘Energiebesparing bij scholen’ van de Vlaamse overheid gestapt. Vanuit deze samenwerking kan er verder werk gemaakt worden van het energiezorgtraject.