Koeien zorgen voor natuurlijkere bosontwikkeling in Heibos (Kortenaken)

21 Augustus 2018

Koeien zorgen voor natuurlijkere bosontwikkeling in Heibos (Kortenaken)

21 augustus 2018 - De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt maken samen werk van natuurherstel in Heibos(Kortenaken). Koeien worden voortaan ingezet voor natuurlijkere bosontwikkeling enhaagkanten worden hersteld. Zo wil Natuurpunt iconische koesterburen als boswederik,ringmus en kraagroos een duw in de rug geven. De provincie maakt hiervoor 18.394 euro vrij. “De afgelopen zes jaar zetten we sterk in op meer en betere natuur in onze provincie. Nieuwe kleinegroene oases in de steden en dorpskernen, maar ook de versterking van bestaande natuurgebieden,zoals het Heibos in Kortenaken”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid voor deprovincie Vlaams-Brabant. “Meer natuur komt niet alleen ons welzijn en onze gezondheid ten goede,maar ook de biodiversiteit. Bovendien helpt de natuur om ons te wapenen tegen de gevolgen van deklimaatverandering, zoals overstromingen en periodes van lange hitte. Het extreme weer deafgelopen weken toont aan hoe belangrijk en broodnodig investeringen in meer en betere natuur zijn”,zegt Tie Roefs. Boskoeien Opvallendste ingreep is de terugkeer van runderen in de bossen van het natuurgebied Heibos teKortenaken. Het mag dan wel een ongewoon zicht zijn: koeien die in een bos grazen, maar zevormen een meerwaarde voor natuurherstel. “Doordat ze zelf selecteren welke ondergroei en twijgenze opeten, ontstaat een meer gevarieerd loofbos. In totaal zal er op deze manier 4,5 hectare extrainheems loofbos bijkomen in de streek. De runderen verspreiden actief de zaden, en in de gaten waarze gelopen hebben, kunnen zaden van bomen en struiken ontkiemen. Zo ontstaat een meergeleidelijke overgang tussen de bossen en het open landschap. Compleet anders dan bij eenplantactie van allemaal even oude bomen het geval zou zijn”, aldus Kevin Lambeets van Natuurpunt.Het begrazingsproject komt er in samenwerking met een lokale landbouwer. Voordat het projectgestart kon worden, werd maar liefst 1.370 meter aan begrazingsrasters geplaatst. Herstel landbouwnatuur In Gelbergen, ten noordoosten van het Heibos, herstelt Natuurpunt een lint van hagen dateeuwenlang het landbouwlandschap tekende maar recent verdween. Die verbindingen geven nieuwekansen voor soorten als de geelgors, de kneu en de ringmus. En tegelijk wordt het landschapinteressanter voor verdwenen soorten die ooit weer geïntroduceerd kunnen worden, zoals demysterieuze kraagroos. “Ook deze beheeractie doorlopen we in nauw overleg en samenwerking metde lokale landbouwers”, besluit Lambeets.