Koterij in Doode Bemde verdwijnt

10 Juli 2018

Koterij in Doode Bemde verdwijnt

Op dinsdag 10 juli gaven de provincie Vlaams-Brabant en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) de aftrap van de afbraak van verlaten weekendchalets in het natuurreservaat De Doode Bemde. De Doode Bemde is één van de meest betekenisvolle en best ontwikkelde, vrijwel natuurlijke valleisystemen in Vlaanderen. Het zit met haar bijna 270 ha in de top drie van de grootste natuurreservaten in Vlaams-Brabant. Het is een Vlaams en Europees beschermd natuurgebied. Vervallen koterij waarvoor nooit een vergunning werd afgeleverd ontsiert echter het natuurgebied. In de Doode Bemde is het eerste natuurbeheer al in de jaren ‘80 begonnen. Toen stonden er ruim 80 weekendverblijven. Die heeft de VHM systematisch gekocht en ontmanteld. Intussen staan er nog slechts zeven. 'De terreinbeheerploeg van de Doode Bemde zal deze constructies één voor één afbreken en de percelen in hun oorspronkelijke staat herstellen. Zo kan de natuur opnieuw maximaal tot haar recht komen,' zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). Op dinsdag 10 juli begon de afbraak van de koterij in Rwanda, een perceel van zo'n 14 are naast De Dijle. De benaming “Rwanda” voor dit perceel met 3 zonevreemde en grotendeels illegale constructies in natuurgebied verwijst naar de vroegere eigenaar die voor langere tijd in Rwanda zou verblijven. Daarna zijn er nog slechts vier te gaan. De terreinploeg staat in voor het beheer van het natuurreservaat en kan hiervoor reeds 20 jaar rekenen op de steun van de provincie Vlaams-Brabant.  Op dinsdag 10 juli startte de terreinbeheerploeg samen met Tie Roefs, gedeputeerde voor leefmilieu, en de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, de afbraakwerken van een verlaten weekendchalet. Nadien hielp de voltallige ploeg de jongeren van het JNM-kamp met het hooien van de graslanden.