Kyotodoelstelling Vlaanderen: Stop verspilling en investeer in Vlaamse groene economie

22 Juni 2011

De Vlaamse regering denkt eraan nog eens 281 miljoen euro extra uit te geven voor de aankoop van schone lucht in het buitenland om de Kyotodoelstelling te halen. "Absurd," reageert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum: "De Vlaamse economie schreeuwt naar nieuwe groene investeringen. Dit geld inzetten om de eigen uitstoot te verminderen, kan de productie vergroenen en duizenden jobs opleveren. En zorgt tegelijk voor meer schone lucht in Vlaanderen." Onlangs bleek uit een enquête van de technologiefederatie AGORIA dat 9 op 10 bouwers en verbouwers in Vlaanderen in principe kiezen voor ecologische bouwplannen, maar daar uiteindelijk van afzien omdat ze terugschrikken voor de meerkost en de administratieve rompslomp. "Hierop zou een echt actieplan rond werk en milieu, een antwoord geven," stelt Sanctorum: "Kijk naar Duitsland. Daar werden via investeringen in de vergroening van huizen maar liefst 200.000 nieuwe groene jobs gecreëerd. Tegelijkertijd nam de energieconsumptie af en bijgevolg ook de uitstoot. Ook Wallonië en Brussel tekenen voor dit model" Het antwoord van minister Schauvliege: "De koude winter van vorig jaar konden we niet voorzien", ontbloot het gebrek aan visie van deze Vlaamse regering. Sanctorum: "Nog meer CO2-emissiekredieten aankopen bij bedrijven in het buitenland die deze mechanismen misbruiken om er vooral veel geld aan te verdienen, is schandalig. Hiermee corrumpeert de Vlaamse regering de Kyotodoelstellingen en bedriegt de Vlaming die hoopt dat Vlaanderen inderdaad minder CO2 uitstoot."

Sanctorum vraagt verduidelijking aan de minister van Leefmilieu Schauvliege over de criteria die gehanteerd worden bij het aankopen van schone lucht in het buitenland en welke inspanningen de minister in eigen land zal nemen om ook hier onze uitstoot naar omlaag te halen. "Voor klimaatprojecten in het buitenland moeten veel strengere criteria toegepast worden. Maar veel beter nog is het geld te investeren in broeikasgasreducties eigen land. Investeringen in groene projecten in eigen land leveren heel wat op: een efficiëntere en groenere productie, meer duurzame jobs en een betere leefomgeving."