M-decreet biedt onvoldoende steun aan leerkrachten en CLB’s om inclusief te werken

24 Maart 2014

Groen is voorstander van inclusief onderwijs, maar kan zich niet vinden in het huidige M-decreet waarin de nieuwe structuren worden neergeschreven. "Het ongenoegen bij leerkrachten is terecht erg groot. Er is nood aan ondersteuning om inclusief te leren werken, maar het decreet biedt deze ondersteuning niet. Niet aan de leerkrachten en niet aan de Centra van Leerlingenbegeleiding," vinden Tie Roefs en An Moerenhout van Groen. De Vlaamse regering keurde het M-decreet goed. Het M-decreet bepaalt de maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. "Het percentage kinderen in het Buitengewoon Onderwijs in Vlaanderen is opvallend veel hoger dan in de andere Europese landen, en het verhoogt jaar na jaar. Deze situatie was onhoudbaar en het beleid moest zeker reageren, maar niet op deze manier. Groen is voorstander van meer inclusief onderwijs. Maar om degelijk inclusief onderwijs mogelijk te maken, is er heel wat meer tijd, opleiding en ondersteuning in de klas nodig. Het decreet ontbreekt totaal aan hefbomen om het ondersteunen van leerkrachten en begeleiders mogelijk te maken," zegt An Moerenhout, 2de plaats Vlaams Parlement. "Ook de Centra van Leerlingenbegeleiding (CLB's) weten niet op welke omkadering zij kunnen rekenen voor de bijkomende en gewijzigde opdrachten," zegt Tie Roefs, lijstduwer bij de opvolgers Vlaams-Parlement. "Een audit van de CLB's die door de minister van Onderwijs Pascal Smet (Sp.a) was toegezegd voor september 2013 is nog steeds niet doorgegaan. Bovendien werken CLB's met een 'gesloten omkaderingsenveloppe'." Groen pleit ervoor om deze gesloten omkaderingsenveloppe open te breken. Alleen door de werkings- en personele middelen te koppelen aan het aantal te begeleiden leerlingen, kunnen de CLB's de nieuwe taken die in het kader van het M-decreet op hen afkomen, écht waar maken. Alleen zo kan er echt werk gemaakt worden van waardig inclusief onderwijs.