Maak een punt van dierenwelzijn

04 November 2020

Maak een punt van dierenwelzijn

Leen van Aken: "Reeds in de vorige legislatuur werd door toenmalig gedeputeerde Tie Roefs dierenwelzijn op de provinciale beleidsagenda gezet. Ze voorzag financiële middelen voor de ondersteuning van dierenasielen, startte met een ‘charter diervriendelijke gemeente’ en zorgde voor de vrijstelling van een provinciale ambtenaar voor dierenwelzijn. Ondertussen is het budget voor dierenasielen van 40.000euro opgetrokken naar 100.000euro. Dat is goed nieuws, maar het bedrag blijft beneden peil en ontoereikend. Bij het begin van het beleid rond dierenwelzijn in 2016 waren er 23% Vlaams-Brabantse gemeenten met een schepen voor dierenwelzijn. Vier jaar later blijft het overhalen van Vlaams-Brabantse gemeenten om een schepen vrij te stellen voor dierenwelzijn een grote uitdaging. Er zijn nog steeds gemeenten die geen schepen voor dierenwelzijn hebben. We hopen dat het huidige provinciebestuur deze gemeenten binnen het jaar aan boord kan tillen.” (Raadscommissie Infrastructuur 8 september 2020) #20groenedoelen