Manchester in het westen van Vlaams-Brabant

15 Mei 2013

Manchester in het westen van Vlaams-Brabant

Vandaag brachten   en , samen met de andere leden van de raadscommissie economie van de provincie Vlaams-Brabant, een bezoek aan de

Luc DebraekeleerTie RoefsManchestersite in Huizingen. De Manchestersite is eigendom van de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) die de ontwikkeling van bedrijvenzones beoogt. In totaal omvat de Manchestersite van Huizingen 7,3 ha waar nieuwe bedrijven kunnen worden gehuisvest. 

Op de site was vroeger de papierfabriek Catala gevestigd. Een deel van de fabriek werd bewaard. De historisch waardevolle gebouwen vormen samen de zogenaamde 'erfgoedcluster'. De POM kijkt hoopvol uit naar creatieve ondernemers die er verleden en toekomst willen helpen verzoenen. De inrichting van de Manchestersite gaat gepaard met uitgesproken ambities op vlak van klimaatneutraliteit, waterbeheersing en vooruitstrevende mobiliteit. 

Verschillende meanders zullen overstromingen van de 'Molenbeek' voorkomen.  Ook is het de bedoeling om de site volledig te ontsluiten via een fietspad. Om juiste en toekomstgerichte beslissingen in verband met de toelevering van energie te kunnen nemen, pleit Groen voor een studie naar de energievraag van de KMO's die er zich zullen vestigen. 

Het fietspad op de Manchestersite zou het station van Lot met dat van Beersel verbinden en zou uitkomen ter hoogte van 'de motte', een middeleeuwse burcht op een kunstmatige heuvel aan de ingang van het terrein. De groene herinrichting van 'de motte' kadert in het landinrichtings- en natuurontwikkelingsproject van "het Land van Teirlinck". Dit project stelt onder meer de duurzame herwaardering van de Molenbeekvallei tot doel. De realisatie van het project behoort tot de bevoegdheid van Veerle Leroy, schepen voor Groen in Beersel.

Tie Roefs, fractieleidster