Marie-Jeanne Thaelemans

20 Augustus 2018

Marie-Jeanne Thaelemans

plaats 17 arrondissement Halle-Vilvoorde

In de Noordrand rond Brussel is nog veel te verdedigen voor een leefbare provincie. Kies samen met mij voor: gezonde lucht, betaalbare wonen, verkwikkend groen, bescherming van de open ruimte, duurzame landbouw en een eerlijke spreiding van de vliegroutes. Wij zetten ook in op duurzame energie en investeren nog meer in veilige fietsverbindingen en trage wegen. De afgelopen zes jaar toonde Groen in de provincie deputatie dat ze het verschil konden maken in grote bovenlokale dossiers. Groen beschermt het Vlaams-Brabant van onze kinderen en kleinkinderen!