Meer dan 30 burgemeesters zetten hun schouders onder klimaatneutrale provincie

21 Mei 2014

Luc Robijns, Groen deputé, zet concrete stappen voor een klimaatneutraal Vlaams-Brabant. Reeds 30 Vlaams-Brabantse gemeenten beslisten formeel om op 25 juni het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. De provincie Vlaams-Brabant streeft, samen met gemeenten burgers, bedrijven, (milieu)verenigingen, het middenveld, sociale partners en distributienetbeheerders naar klimaatneutraliteit. 'We gaan samen de strijd tegen de klimaatverandering aan', zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. Het is de bedoeling om de CO2-uitstoot en het energieverbruik te verlagen en het aandeel hernieuwbare energie te verhogen'.

Meer dan 30 burgemeesters zetten hun schouders onder klimaatneutrale provincie

'Het hele traject naar een klimaatneutrale provincie kan niet slagen zonder de medewerking van alle betrokken actoren zoals de gemeenten, middenveldorganisaties, bedrijven en burgers. Daarom worden zij nu reeds actief betrokken in ons beleid', zegt gedeputeerde Luc Robijns.

Op 25 juni vindt de gezamenlijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant plaats in het provinciehuis te Leuven. Door de handtekening van de burgemeester engageren de gemeenten zich om tegen 2020 minstens 20 % minder CO2 uit te stoten.

Tot nu toe beslisten reeds 30 gemeenten om mee te tekenen. Bij heel wat andere gemeenten is de beslissing gepland voor de volgende dagen. Het finale aantal zal dus nog hoger liggen.

Routekaart zal bepalen hoe Vlaams-Brabant klimaatneutraal zal worden

De provincie Vlaams-Brabant voert een studie uit over het bereiken van klimaatneutraliteit op haar grondgebied. In mei 2015 zijn de resultaten bekend. Op basis van de cijfers van de huidige CO2-uitstoot wordt dan een realistische en haalbare routekaart opgesteld om deze prioriteit in het beleid te realiseren.

'De opdracht omvat het opstellen van een aantal scenario's om tot een klimaatneutrale provincie te komen. Aan deze scenario's worden concrete aanbevelingen en maatregelen op korte en lange termijn gekoppeld. Op basis hiervan zal een realistische en haalbare streefdatum voorgesteld worden om als provincie klimaatneutraal te worden', zegt gedeputeerde Luc Robijns.

Inzetten op energiebesparing in gemeenschapsvoorzieningen en EPC's

De provincie Vlaams-Brabant besliste eveneens om de provinciale Helpdesk Energiezorg verder uit te bouwen onder de vleugels van het Steunpunt Duurzaam Bouwen.

'We willen energiebesparende investeringen in gemeentelijke gebouwen en gebouwen van gemeenschapsvoorzieningen aanmoedigen. Gemeenten en gemeenschapsvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, scholen en rusthuizen, worden nu extra gestimuleerd en begeleid om energiebesparende investeringen inclusief de financiering uit te voeren', zegt gedeputeerde Luc Robijns.

Het Steunpunt Duurzaam Bouwen zal lokale overheden begeleiden bij het opstellen van een energieprestatiecontract (EPC). Op basis van de EPC's kunnen energiedienstenleveranciers werken met een contractueel vastgelegd besparingsniveau uitvoeren. Deze leveranciers staan ook in voor de financiering van de investeringen. Ze worden betaald en extra beloond of beboet in de mate waarin ze de besparingsdoelstellingen halen. Zo wordt een belangrijke oplossing geboden voor de budgettaire beperking in vele gemeenten.