Meer topnatuur en groene verbindingen in het Zoniënwoud

13 Juni 2018

Meer topnatuur en groene verbindingen in het Zoniënwoud

De provincie Vlaams-Brabant geeft 140.770 euro aan het Regionaal Landschap Dijleland voor de versterking van de biodiversiteit in het Zoniënwoud en de groene verbindingen naar het Zoniënwoud vanuit Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode. De provincie Vlaams-Brabant geeft 140.770 euro aan twee projecten van het Regionaal Landschap Dijleland om nieuwe natuur te creëren en om de biodiversiteit te verhogen in- en rond het Zoniënwoud. Het zijn twee van de 17 duurzame biodiversiteitsprojecten die dit jaar steun krijgen van de provincie Vlaams-Brabant.‘Natuur is een schaars goed in het sterk verstedelijkte en dichtbevolkte Vlaams-Brabant, zeker in de rand rond Brussel’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). ‘Daarom steunen we het Regionaal Landschap Dijleland graag om de natuur weer dichtbij de mensen te brengen in de rand. Meer groen is goed voor ons welzijn en onze gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit. Bovendien helpt de natuur ons om ons te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen. Redenen genoeg dus om volop te investeren in meer en betere natuur'. Door de uitbouw van groene verbindingen in Tervuren, Overijse, Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode en de vergroening van de poort Jezus-Eik wordt het Zoniënwoud versterkt als topnatuur.‘Deze projecten kaderen binnen het Horizon+-project’, zegt Ann Schevenels gedeputeerde voor ruimtelijke planning. ‘We hebben de ambitie om het Zoniënwoud te verbinden met het omliggende blauwgroene netwerk van de Voer-, Molenbeek-, en IJsevallei. De nadruk ligt op het realiseren van een groot aantal natuurverbindingen en de uitbouw van de poorten tot het Zoniënwoud in relatie tot sterke dorpskernen’. Horizon+ is een samenwerkingsverband tussen de provincie Vlaams-Brabant, Natuurinvest, het Agentschap Natuur en Bos, Regionaal Landschap Dijleland en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en Tervuren met financiële steun van het departement Omgeving. Deze partners zullen de komende drie jaar intens samenwerken om de connectiviteit met het Zoniënwoud te verbeteren.