Meer visie, minder regels #Uplacedebat

01 Juli 2015

Meer visie, minder regels #Uplacedebat

"Het Uplace-debat is voorbij, vanaf vandaag is het New Place." Halfweg het debat in het Kaaitheater vatte planoloog Joachim Declerck de geest van de avond kernachtig samen. Er zijn te veel intelligente ideeën, sterke studies, niet te negeren noden, en kanjers van kansen om te blijven steken in een vastgeroest commercieel project van de vorige eeuw. We moeten naar een stad waar meer plaats komt voor productie (& jobs) en minder voor consumptie

Wat ook duidelijk werd: dit is geen debat over één project. New Place gaat over de manier waarop we als samenleving omgaan met ruimtelijke ordening. Meer visie, minder regels; overzicht in plaats van hokjesdenken: dat was de luidste oproep van de avond. En natuurlijk het belang van een overheid die een antwoord biedt op de grote ruimtelijke en economische uitdagingen, in dialoog met ondernemers.

Bovendien waren vooral architecten Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels) en Bert Gellynck (1010 architecture urbanism) sterk in het tonen van de concrete uitdagingen en kansen, o.a. met voorbeelden uit het buitenland. Een open fietsassemblageplek in Rijsel, Fab Lab Barcelona, een blauwgroen raster (water en bomen) voor verblijfplaatsen, kleinschalige recreatie en waterbeheer? Geen losstaande concepten maar geworteld in een duidelijke ruimtelijke visie, los van bestuurlijke grenzen. De dynamiek van de fysieke ruimte trekt zich immers niets aan van de gewestgrenzen. Als er één ding duidelijk is in dit verhaal is dat de link met Brussel niet uit het oog mag verloren worden in dit debat.?

Han Vloeberghs van Unizo stemde vanuit een andere invalshoek enthousiast in met de onderzoeken en voorstellen van Declerck en Gellynck.  De ondernemersorganisatie pleit resoluut voor een 'makerspace', een industriële zone die bijvoorbeeld inspeelt op nieuwe productiemethodes (lasercutting, 3D-print, robotics?). Er is in de ruime regio van en rond Brussel veel te weinig ruimte voor industriële ontwikkeling, die ook ontzettend duur is.

De zone waar nu dat grote winkelcomplex is gepland, zou dus dé plek rond Brussel voor de toekomstgerichte maakindustrie kunnen worden, meent Vloeberghs. Maar dan moet de overheid daar wel middelen en ondersteuning voor bieden ? opnieuw: hier is nood aan visie en dialoog.
Ik hoop dat die dialoog gisteren echt gestart is. Ook vanuit het publiek kwamen fijne ideeën, gaande van een e-mobility centre over overdekte fietspaden tot de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

De argumenten tegen Uplace zijn intussen bekend en breed gedragen. Het is geweldig dat daar nu zulke sterke argumenten vóór de alternatieven bij komen, uitgedragen door studiebureaus, ondernemers, architecten, lokale bestuurders, bewoners? Groen wil graag de megafoon zijn voor dit soort van frisse ideeën. Deze zone verdient een project dat gedragen wordt door de samenleving. #hetkananders