Middenveld ondertekent Vlaams-Brabants klimaatengagement

25 Maart 2014

Middenveld ondertekent Vlaams-Brabants klimaatengagement

Groen deputé Luc Robijns en meer dan 25 middenveldorganisaties ondertekenden het Vlaams-Brabantse klimaatengagement. Onder het motto Samen Beter Doen gaan zij aan de slag om de klimaatverandering tegen te gaan. Na de 56 Vlaams-Brabantse gemeenten die in oktober het klimaatengagement ondertekenden, engageert nu ook het middenveld van Vlaams-Brabant zich op in te zetten op een klimaatneutrale provincie. Meer dan 25 middenveldorganisaties, zoals ACW, KVLV, Boerenbond, Mobiel 21, Bond Beter Leefmilieu, Wonen en Werken, Groep Intro, Autopia, Archeduc en Climaxi, ondertekenden, onder impuls van Groen deputé Luc Robijns het klimaatengagement.

'De komende jaren zetten we sterk in om van Vlaams-Brabant een klimaatneutrale provincie te maken', zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid (Groen). 'Na de gemeenten engageren zich nu ook organisaties. Middenveldorganisaties zijn een essentiële partner bij het vergroten van het draagvlak voor een klimaatneutrale provincie. Samen gaan we een belangrijke rol spelen in de strijd tegen de klimaatverandering'.

Samen Beter Doen

De komende maanden gaan deze organisaties op zoek naar concrete ideeën en samenwerkingsverbanden. De prioritaire thema's waarop wordt ingezet zijn: wonen en recht op energie, duurzame mobiliteit, duurzame voeding en landbouw. De provincie ondersteunt hen hierbij jaarlijks met zo'n 500.000 euro via het nieuwe subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten.

Onder de noemer 'Vlaams-Brabant Klimaatneutraal' werkt groen, binnen de provinciale meerderheid, hard aan het verduurzamen van de provincie Vlaams-Brabant. Zowel intern binnen de eigen provinciale werking als extern naar de gemeentebesturen, verenigingen, scholen, burgers, bedrijven en middenveldorganisaties.