Motie, maar ook centen voor Brabantnet?

13 December 2020

Motie, maar ook centen voor Brabantnet?

Sarah Sneyers: "Tijdens de provincieraad van 17 november stemden we een motie aan de Vlaamse regering om nu eindelijk werk te maken van het Brabantnet: het realiseren van drie bijkomende tram(bus-)lijnen waardoor we naar een reële 'modal shift' kunnen gaan. Tot het Brabantnet werd reeds beslist in 2013. Maar enkel de trambus van Jette naar Zaventem rijdt vandaag. De motie vraagt met aandrang de vooropgestelde 50% duurzame modi effectief te realiseren en hiervoor de nodige middelen uit te trekken. Uiteraard kunnen we hier niet tegen zijn. Maar waarom duurt het allemaal zo lang? Het is duidelijk dat het Brabantnet intussen al een lange grijze Kerstmanbaard heeft. In die zin past de motie uitstekend bij het seizoen . De ontsluiting van het openbaar vervoersnet en de inrichting van mobihubs en transversale verbindingen op het platteland zijn noodzakelijk om de mobiliteit in Vlaams-Brabant op een toekomstgerichte manier te organiseren. De olifant in de kamer is echter 'waarom interpelleert het Vlaams-Brabantse provinciebestuur haar spiegelmeerderheid op het Vlaamse niveau'? Wat is het praktische nut van deze motie? Wij vermoeden dat hier minstens sprake is van 'window-dressing'. De beslissingen in dit dossier liggen immers op het Vlaamse niveau, de centen moeten van Vlaanderen komen. En daar knelt wellicht het schoentje." #20groenedoelen