Nieuw bestuursakkoord in Tienen kleurt paars-groen

30 December 2014

Nadat er op donderdag 18 december 2014 door CD&V Tienen bij monde van schepen Katrien Partyka in Tienen een einde werd gemaakt aan de huidige sp.a - CD&V coalitie en de onbestuurbaarheid van de stad Tienen een feit werd, knoopten verschillende politieke partijen gesprekken aan. Al snel werd duidelijk dat er veel vertrouwen was tussen de voorzitters van sp.a, Groen en Open Vld. Dit vertrouwen heeft leidde snel tot een nieuw bestuursakkoord tussen Groen, sp.a en Open Vld. De komende weken wordt door betrokken partijen de tijd genomen om een inhoudelijk en positief project voor Tienen uit te schrijven. Het nieuwe schepencollege zal functioneren als één team waar alle beslissingen gezamenlijk worden genomen. Er zal naar de Tienenaar een duidelijke communicatie gevoerd worden zoals het een modern bestuur betaamt. Ook zal er meer aandacht besteed worden naar de deelgemeenten. Het mag duidelijk zijn dat deze nieuwe coalitie met een vernieuwd elan Tienen weer op de kaart wil zetten opdat het een aangename, leefbare en bloeiende stad wordt om in te wonen, te werken en te leven. Vandaag hebben de partijbesturen van Open Vld, Groen en sp.a met meerderheid het bestuursakkoord tussen de drie partijen goedgekeurd.

Vanaf het moment dat de Vlaamse regering de onbestuurbaarheid van de stad Tienen heeft bevestigd zal de nieuwe paars-groene coalitie haar verantwoordelijkheid opnemen.

meer info: [email protected]