Nieuw voorzittersduo voor Groen in Vlaams-Brabant

30 Januari 2017

Nieuw voorzittersduo voor Groen in Vlaams-Brabant

Zaterdag 28 januari 2017 verkozen de leden van Groen een nieuw voorzittersduo voor Vlaams-Brabant. Dieter Van Besien (47, Haacht) werd verkozen tot voorzitter en Julie Vanstallen (31, Hoeilaart) tot secretaris. Deze tussentijdse verkiezing gebeurde omdat de zittende voorzitter, Leticia Sere, naar Brussel verhuist. "We zijn een duo dat elkaar goed aanvult." vertelt Dieter Van Besien. "Als uittredend secretaris zorg ik voor de continuïteit in het bestuur en met Julie wordt de ploeg versterkt door een jong en enthousiast talent." "We zijn ambitieus," vult Vanstallen aan. "Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2018 willen we een stijging van het aantal mandatarissen en deelname in zoveel mogelijk meerderheden. Na de verkiezingen van 2019 willen we meer Vlaams-Brabantse parlementairen." "Tenslotte is het ook belangrijk om onze gedeputeerde Tie Roefs en onze provincieraadsleden te steunen in het streven naar een klimaatneutrale provincie," aldus nog Dieter Van Besien. "Het is onze taak om ervoor te zorgen dat de lokale Groen groepen voldoende aansluiting vinden bij dit belangrijke provinciale project."

Dieter Van Besien is schepen in Haacht en Julie Vanstallen zetelt in de gemeenteraad van Hoeilaart. Dit voorzitterschap heeft een mandaat tot januari 2020.